Edukacja

Odblaskowa „Dwójka” w Starym Sączu

Opublikowano: Październik 23, 2018 o 7:09 am   /   przez   /   komentarze (0)

W bieżącym roku szkolnym Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu włączyła się do akcji pt. „Odblaskowa szkoła”. Celem akcji jest między innymi zwrócenie uwagi pedagogów, rodziców i opiekunów na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania przez dzieci z elementów odblaskowych i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym.

Akcja ma formę konkursu promującego najbardziej aktywne szkoły podstawowe i społeczności lokalne, realizujące ideę wyposażenia uczniów w elementy odblaskowe.

18 października 2018 r., w ramach akcji „Odblaskowa szkoła” grupa uczniów starosądeckiej „Dwójki” pod kierunkiem pani Teresy Tokarczyk przygotowała zajęcia dotyczące bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym. Zajęcia te kierowane były  do uczniów klas czwartych, którzy w obecnym roku szkolnym ubiegać się będą o kartę rowerową. Uczniowie wysłuchali prezentacji pt. „Bezpieczeństwo na drodze”.

Dowiedzieli się, że  najbardziej na niebezpieczeństwo na drodze narażone są dzieci i osoby starsze. Podstawowym warunkiem pozwalającym uniknąć tragicznej w skutkach konfrontacji z pędzącym pojazdem jest odpowiednia widoczność pieszego. Osoby poruszające się po zmierzchu drogą poza obszarem zabudowanym muszą mieć na sobie elementy odblaskowe widoczne dla innych uczestników ruchu. Kolejnym punktem spotkania było udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej – reanimacja krążeniowo-oddechowa. Dziewczynki z klasy 5 szkoły podstawowej zainicjowały scenkę, podczas której jedna z koleżanek mdleje. Na pomoc poszkodowanej przybiegają koleżanki i rozpoczynają akcję reanimacyjną. Jedna z koleżanek dokonuje oceny bezpieczeństwa – sprawdza czy coś nie zagraża ratownikowi, czy nie nadjeżdża samochód. Ponieważ osoba poszkodowana leży na chodniku  i nic nie zagraża ratownikowi, można przystąpić do udzielania pomocy. Ratownik podchodzi do leżącej osoby, delikatnie potrząsa za ramię i nawołuje: Czy słyszysz mnie Julka? Jeśli nie ma reakcji ze strony poszkodowanej, ratownik woła o pomoc. Nadbiega koleżanka,  w tym czasie ratownik nachyla się nad poszkodowaną, kładzie jedną rękę na czole a druga odchyla żuchwę. Utrzymując odchyloną głowę poszkodowanej, nachyla się nad nią i sprawdza oddech, licząc do dziesięciu. W tym czasie koleżanka dzwoni na pogotowie ratunkowe, wybierając numer 999. Podaje informacje: gdzie to się wydarzyło, ile jest osób rannych, stan osoby poszkodowanej, kto dzwoni i nie rozłącza się. Ratownik przystępuje do uciskania klatki piersiowej: określa jej środek, nakłada na siebie dłonie obu rąk i splata palce, wykonuje ucisk klatki piersiowej na głębokość  5-6 cm, 30 razy. Zaciska dwoma palcami jednej ręki skrzydełka nosa, przykłada usta i wykonuje dwa wdechy ratownicze. Po wykonaniu wdechów ratowniczych, ratownik ponownie wykonuje 30 uciśnięć i dwa wdechy. W przypadku gdy nie ma możliwości wykonania wdechów ratowniczych – np.  z ust poszkodowanego wydobywają się wymiociny – ratownik wykonuje 100-120 uciśnięć klatki piersiowej na minutę. Uciśnięcia klatki piersiowej wykonujemy do momentu, aż poszkodowany odzyska oddech, ratownicy się zmęczą lub gdy przyjedzie pogotowie ratunkowe.

Efektem końcowym zajęć było rozwiązywanie przez uczniów klasy czwartej krzyżówki z hasłem „Noś odblaski”. Za każdą prawidłowo podaną odpowiedź można było otrzymać słodki upominek wraz z hasłem „Pamiętaj o odblaskach”, „Bądź bezpieczny”.

Mając na uwadze bezpieczeństwo osób starszych w ruchu drogowym, grupa uczniów wraz z opiekunem postanowiła, że w tym samym dniu podczas spotkania nauczycieli Sekcji Emerytów ZNP przygotuje dla nich podobne zajęcia. Prezentacja została poszerzona o informacje dotyczące zagadnień: osoby starsze w ruchu drogowym – bezpieczeństwo i mobilność, zasada ograniczonego zaufania w stosunku do innych uczestników ruchu drogowego.

Zajęcia wzbudziły duże zainteresowanie i bardzo się podobały zarówno uczniom klas czwartych szkoły podstawowej, jak również naszym drogim nauczycielom emerytom.

Zajęcia przygotowali uczniowie:

Kroczek Julia, Pituch Julia, Szlęk Julia, Szlęk Kinga, Sztafa Anna, Pasoń Jakub, Wójcik Marek

Prezentację wykonała: Tokarczyk Oliwia

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_nPrzechwytywanie  

Winieta-2012a