Edukacja, Ludzie z pasją, Z ostatniej chwili

Poświęcają swój wolny czas na wspieranie innych

Opublikowano: 4 grudnia, 2020 o 8:20 am   /   przez   /   komentarze (0)

Starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski wręczył nagrody najlepszym wolontariuszom i organizacjom pozarządowym.

W czterech regulaminowych kategoriach zgłoszono 11 kandydatów. Członkowie Kapituły jednogłośnie zaproponowali przyznanie czterech nagród w wysokości 1000 zł brutto w poszczególnych kategoriach konkursowych. Zgłoszenia kandydatów można było przesyłać do końca czerwca br. Z wnioskiem o przyznanie nagrody mogły wystąpić organizacje pozarządowe oraz osoby prawne i fizyczne (instytucje, mieszkańcy) działające na terenie Powiatu Nowosądeckiego.

Ideą konkursu jest pokazanie i uhonorowanie dobroczynnej, społecznej działalności osób, grup i organizacji społecznych, które pracują nieodpłatnie na rzecz mieszkańców, a także promowanie aktywnych działań wolontariatu organizowanych na terenie Powiatu Nowosądeckiego.

– Bardzo dziękuję za waszą pracę i poświęcony czas – mówił starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski. – Jestem dumny, że na Sądecczyźnie jest tak wielu ludzi, którzy niosą pomoc innym. To ważne szczególnie w okresie pandemii. Sądeccy wolontariusze od lat angażują się w różnego rodzaju przedsięwzięcia wspierając ludzi starszych w domach pomocy społecznej, uczestnicząc w akcjach charytatywnych, pomagając uczniom czy dzieciom z domów dziecka, opiekując się zwierzętami w schroniskach. Takie działania należy dostrzegać i doceniać. Ten konkurs jest właśnie po to, aby docenione zostały osoby poświęcające swój wolny czas na wspieranie innych.

W tym roku, zgodnie z ogłoszeniem o konkursie, Kapituła zwracała szczególną uwagę na działania wolontariuszy i organizacji pozarządowych mające na celu wsparcie działań i udzielanie pomocy w zakresie codziennej walki z koronawirusem.

Tegorocznymi laureatami w konkursie Wolontariusz Roku 2020 zostali:

Najlepsza Inicjatywa Roku: Ochotnicza Straż Pożarna – Grupa Ratownictwa Specjalnego w Nowym Sączu (zgłoszona przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP Zarząd Oddziału Powiatowego w Nowym Sączu za akcję „Nowy Sącz szyje maseczki dla medyków”). W ramach akcji, do placówek medycznych przekazano wiele tysięcy maseczek.

Wolontariusz Roku: Małgorzata Surowiak – działająca w Stowarzyszeniu Kobiet do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA w Nowym Sączu. Jest autorką wielu inicjatyw skierowanych do uczniów oraz społeczności lokalnej. Od 15 lat współorganizuje akcję charytatywną „Serce-Sercu” gdzie dziesiątki uczniów zbierają żywność dla potrzebujących. Jest organizatorem akcji „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem”, która polega w zbiórce paczek świątecznych dla dzieci z Ukrainy, zbiórce środków opatrunkowych dla hospicjum na Ukrainie czy przekazywaniu paczek świątecznych dla dzieci w sądeckim szpitalu. Dzięki jej zaangażowaniu, ponad 300 dzieci otrzymało taką pomoc. Współtworzyła program „Zapobieganie zagrożeniom demoralizacji dzieci i młodzieży”. Jest współzałożycielką fundacji „Jedność Serc”. Od 20 lat jest zaangażowana w działalność profilaktyczną. Pełni rolę wiceprezesa Stowarzyszenia Kobiet do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA w Nowym Sączu. Angażuje się w działania na rzecz Sądeckiego Hospicjum biorąc udział wraz z młodzieżą w akcji „Pola Nadziei”. Szczególną opieką obejmuje również zwierzęta. Jest twórczynią wolontariatu w Gminnym Schronisku dla Psów Wielogłowach.

Młody Wolontariusz Roku: Daria Maurek (zgłoszona przez Szkolny Klub Wolontariatu w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu). W roku szkolnym 2019/2020 przepracowała 185 godzin w ramach wolontariatu. Łącznie w ciągu trzech lat jej działalności było to 517 godzin. Bierze  udział w wielu akcjach organizowanych na terenie liceum oraz w środowisku lokalnym. Współpracuje ze Stowarzyszeniem Sursum Corda w Nowym Sączu i FUNDACJĄ Dzień Dobry. Opiekuje się chorą na schizofrenię dziewczyną i działa również w OSP Rytro. W  dobie koronawirusa pomaga seniorom.

Nagroda specjalna Starosty Nowosądeckiego: Marek Frączek (zgłoszony przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP Zarząd Oddziału Powiatowego w Nowym Sączu). Od 1994 członek OSP w Stadłach (gmina Podegrodzie). Inicjator wielu działań  w Zarządzie Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Nowym Sączu. Inicjuje wiele działań związanych z pozyskaniem środków zewnętrznych na działania OSP. Pełni funkcję przewodniczącego Powiatowej Komisji ds. młodzieży, w ramach której organizowanych jest wiele imprez o zasięgu powiatowym.

W skład Kapituły, która oceniała kandydatów wchodzą: Antoni Koszyk – wicestarosta nowosądecki i przewodniczący Kapituły, Edward Ciągło – członek Zarządu Powiatu Nowosądeckiego i przewodniczący Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Joanna Szewczyk-Kubacka – przedstawiciel Komisji Promocji Powiatu, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Współpracy Międzynarodowej Rady Powiatu Nowosądeckiego, Justyna Tokarczyk – dyrektor Biura Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych oraz Bożena Mynarek – dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.

Spotkanie prowadziła Justyna Tokarczyk – dyrektor Biura Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.

Fot. Maria Olszowska

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_n  

Winieta-2012a