Edukacja, Ludzie z pasją

SIM PCK ze starosądeckiego liceum INICJATYWĄ ROKU 2022

Opublikowano: 21 października, 2022 o 8:31 pm   /   przez   /   komentarze (0)

Podczas dzisiejszej gali (21.10.2022) „Sądeckie Oblicza Wolontariatu” starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski nagrodził wolontariuszy, którzy w tym roku zaangażowali się w niesienie pomocy innym.

Wolontariusze poświęcają swój czas i energię, angażując się w działania na rzecz lokalnej społeczności. To spotkanie, to doskonała okazja do tego, by pokazać, jak wielką rolę odgrywają osoby zaangażowane w pracę społeczną na rzecz innych – na poziomie lokalnym, regionalnym, ale także krajowym. To też doskonały moment, aby uhonorować wolontariuszy, by dostrzec ich codzienne działania oraz by zachęcić innych do współdziałania i wspierania prowadzonych akcji mówił starosta Marek Kwiatkowski.

7 października r. w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu odbyło się posiedzenie Kapituły Konkursu Starosty Nowosądeckiego w zakresie wspierania i promocji organizacji pozarządowych oraz wolontariatu. W skład Kapituły wchodzą: Antoni Koszyk – wicestarosta nowosądecki i przewodniczący Kapituły, Edward Ciągło – członek Zarządu Powiatu Nowosądeckiego i przewodniczący Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Joanna Szewczyk-Kubacka – przedstawiciel Komisji Promocji Powiatu, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Współpracy Międzynarodowej Rady Powiatu Nowosądeckiego, Justyna Tokarczyk – dyrektor Biura Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych, Bożena Mynarek – dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu oraz Dorota Dobrowolska – kierownik Zespołu Zdrowia i Spraw Obywatelskich. Kapituła zapoznała się z wnioskami do nagród w czterech regulaminowych kategoriach. Członkowie Kapituły jednogłośnie zaproponowali przyznanie czterech nagród w wysokości 1.000 zł w poszczególnych kategoriach konkursowych: Najlepsza Inicjatywa Roku, Wolontariusz Roku, Młody Wolontariusz Roku, Nagroda Specjalna Starosty Nowosądeckiego.

Najlepszą Inicjatywą Roku zostało powołanie SIM PCK czyli Społecznych Instruktorów Młodzieżowych w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu.

14 czerwca 2021 r. podpisano porozumienie z Okręgowym PCK w sprawie utworzenia Szkolnego Koła PCK. We wrześniu 2021 roku zrekrutowano 60 osób. Z tych osób powołano SIM PCK czyli Społecznych Instruktorów Młodzieżowych – 20-osobowy zespół składający się z uczniów z terenu Powiatu Nowosądeckiego. Grupa zaangażowała się w niesienie pomocy humanitarnej, działalności charytatywnej, a także odniosła sukcesy podczas Mistrzostw Pierwszej Pomocy w powiecie i województwie. Młodzież SIM organizowała zbiórki na rzecz uchodźców z Ukrainy, prowadziła dyżur w magazynach żywnościowych, zorganizowała koncert charytatywny na rzecz uchodźców przebywających na terenie powiatu nowosądeckiego. Przekazała 300 sztuk w pełni wyposażonych plecaków dla uczniów oddziałów przygotowawczych oraz przygotowała warsztaty kulinarne dla dzieci z Ukrainy. Grupa SIM PCK organizowała zbiórki żywności w ramach Światowego Dnia Walki z Głodem, Szlachetnej Paczki. Jest organizatorem I Małopolskiego Maratonu RKO, kursu pierwszej pomocy oraz trzech akcji DKMS. Grupa promuje krwiodawstwo, krwiolecznictwo, ideę humanitaryzmu oraz bezinteresownej pomocy.

Statuetkę i nagrodę odebrała z rąk starosty Marka Kwiatkowskiego Aneta Mamala – nauczycielka biologii w LO w Starym Sączu i koordynator Społecznych Instruktorów Młodzieżowych.

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_n  

Winieta-2012a