Edukacja, Z ostatniej chwili

Społeczność SP1 w Sądzie Okręgowym

Opublikowano: Grudzień 4, 2018 o 7:52 am   /   przez   /   komentarze (0)

Dzień 26 listopada 2018 roku – w almanachu Sądu Okręgowego i w kalendarzu patriotycznych inicjatyw Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu – zarezerwowano dla akcji Szkolnego Klubu Wolontariatu „Budzimy serca”. Pod hasłem „Wolontariusze na rzecz Ojczyzny” wychowankowie SP1 celebrowali setną rocznicę odzyskania NIEPODLEGŁOŚCI.

Ideę popularyzowania polskich bohaterów WOLNOŚCI promowała inscenizowana rozprawa sądowa w gmachu Sądu Okręgowego w Nowym Sączu: „Bohaterowie historii dają świadectwo prawdzie” w wykonaniu uczniów i nauczycieli starosądeckiej „1”.

W scenariuszu stanowiącym hołd wobec bohaterów Sądecczyzny – Małej Ojczyzny wychowanków SP1 – zarezerwowano także role dla rodziców uczniów SP1 – zawodowych przedstawicieli Temidy, absolwentów Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Skład orzekający Sądu Okręgowego reprezentowali ósmoklasiści: sędzia – przewodniczący Norbert Olszowski, sędzia Martyna Berezowska oraz legitymująca się aplikacją sędziowską Pani Beata Kurzeja. W roli obrońcy oskarżonego debiutowała uczennica  Anna Lipka. Siódmoklasistce towarzyszył radca prawny – Pan Marcin Deja. W roli pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego  Amerykanina, świadka Holocaustu Jacka Brodmanna – wystąpiłaadwokat – Pani Dorota Fryźlewicz – Buchman. Bohatera historii – Jana Cielucha – reprezentowali ósmoklasiści, młodzi mecenasi: Jakub Treit z asystentem Beniaminem Buchmanem. Przedstawicielem strony skarżącej w apelacyjnym procesie Heinricha Hamanna został siódmoklasista – prokurator Karol Brzęczek. Zaszczytną rolę Księcia Niezłomnego – metropolity krakowskiego Adama Sapiehy – przyjął nauczyciel SP1, ksiądz katecheta Dominik Furgał. Rolę hrabiny Karoliny Lanckorońskiej – wizytującej podczas okupacji Nowy Sącz, żołnierza Armii Krajowej, podwładnej gen. Tadeusza Bora – Komorowskiego – odegrała reprezentująca Związek Nauczycielstwa Polskiego Pani Lilianna Królikowska.Niewdzięczną rolę Kata Nowego Sącza i okolic reżyser spektaklu powierzył wzorowemu na co dzień rodzicowi, Polakowi – Patriocie – Panu Piotrowi.

W roli dziennikarzy dokumentujących wydarzenie wystąpili rodzice: Pan Rafał Buchman i Pan Krzysztof Brzęczek.

Funkcji sądowego sekretarza – protokolanta podjęła się uczennica klasy 8a Emilia Ogorzały. Rolę gospodarza spotkania witającego przybyłych gości pełniła ósmoklasistka Sylwia Brzozowska.

Świadków oskarżenia reprezentowali uczniowie klasy 6a i 8a:

Pola Pietrzak ( w roli hrabiny Stefanii Stadnickiej),

Wiktoria Bołoz (w roli Heleny Sapiehy – siostry kardynała Adama Sapiehy),

Emilia Deja (w roli aktorki Danuty Szaflarskiej, nowosądeczanki),

Katarzyna Łubik (w roli aktorki Zofii Rysiówny – żołnierza AK),

Wojciech Kurzeja (w roli Zbigniewa Rysia – żołnierza AK),

Michał Brzeziński (w roli Jana Karskiego – kuriera premiera i gen. Władysława Sikorskiego),

Bartosz Zaremba (w roli Jana Słowikowskiego, nowosądeczanina, lekarza kuriera Jana Karskiego),

Arkadiusz Duda (w roli Józefa Sapiehy – syna hrabiego Adama Sapiehy),

Mateusz Łęczycki (w roli Czesława Lenczewskiego – malarza, starosądeczanina, więźnia niemieckich obozów koncentracyjnych),

Patryk Stawiarski (w roli Jana Cielucha – posła II RP, przyjaciela premiera Wincentego Witosa),

Eryk Poplicha (w roli prof. Uniwersytetu Lwowskiego Hugo Steinhausa),

Emilia Sowińska (w roli Stefanii Steinhaus – żony profesora),

Aleksandra Sztafa (w roli Eugenii Romańskiej – uczennicy nowosądeckiego malarza Bolesława Barbackiego).

Obserwatorów procesu, przedstawicieli społeczeństwa reprezentowali:

Zuzanna Gancarczyk – uczennica klasy 8a  i Jakub Nowak – uczeń klasy 7b.

Scenariusz honorujący ambasadorów słowa i czynu napisała polonistka starosądeckiej SP1 Pani Jadwiga Postawa. Rolę konsultantów merytorycznych procesu opartego na faktach historycznych pełnili rodzice uczniów– prawnicy oraz historyk – dr nauk humanistycznych Pan Łukasz Połomski.

Patriotyczną uroczystość starosądeckiej SP1 – promującą Jubileuszowy 2018 Rok – swoją obecnością zaszczycili:

– Dyrekcja szkoły: Pani dyrektor Elżbieta Bodziony i Pani wicedyrektor Barbara Dyrek,

– Pani Ewa Zielińska – sprawująca honorowy patronat nad inicjatywami Szkolnego Klubu Wolontariatu  – radna powiatu nowosądeckiego, uhonorowana tytułem Przyjaciela starosądeckiej SP1,

– Dyrekcja Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu: Pani Maria Sosin i Pani Monika Jackowicz – Nowak,

– Pani Ewa Ślusarczyk – wiceprezes Sądu Okręgowego w Nowym Sączu,

– Pan Andrzej Tyka – dyrektor Sądu Okręgowego w Nowym Sączu,

– Pan Paweł Kołodziejczyk  – zastępca kierownika oddziału administracyjnego Sądu Okręgowego w Nowym Sączu,

– Pan Arkadiusz Buchman –  pracownik Sądu Okręgowego w Nowym Sączu,

– Pan Artur Franczak – dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Nowym Sączu.

W roli obserwatorów inscenizacji sądowej wystąpili również towarzyszący dzieciom rodzice: Pani Renata Brzezińska, Pani Elwira Jawor, Pani Beata Lipka, Pan Marcin Bołoz, Pan Rafał Jawor, Pan Marek Sztafa oraz uczniowie klasy 7b.

Edukacyjne spotkanie uzupełniało multimedialne sprawozdanie z inicjatyw patriotycznych realizowanych przez starosądecką „1”, przygotowane przez nauczycielkę SP1 Panią Renatę Jasińską – Nowacką, zaprezentowane przez uczniów klasy 5c: Martynę Skoczeń i Karola Bombę.

SP1

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_nPrzechwytywanie  

Winieta-2012a