Edukacja

Uczniowie wiedzą, że to im się opłaca!

Opublikowano: 25 sierpnia, 2020 o 7:59 am   /   przez   /   komentarze (0)

35 nowoczesnych laptopów, 81 komputerów stacjonarnych i cztery drukarki laserowe – to tylko mały wycinek zakupów, które zrobił Powiat Nowosądecki dla swoich szkół. Oprócz nauki na profesjonalnym sprzęcie, uczniowie będą mogli bezpłatnie zrobić kursy zawodowe, za które musieliby zapłacić na rynku po kilka tysięcy złotych. A kursów jest wiele:  barman, barista, kelner, kucharz, carving, florysta, autoCAD, prawo jazdy, operator wózka widłowego, spawacz, operator koparko-ładowarki, kurs księgowości, obsługa kasy fiskalnej, nauka jady konnej i wiele innych. Młodzi ludzie uczęszczający do szkół prowadzonych przez Powiat Nowosądecki mogą również otrzymać stypendium finansowe.

A wszystko to w ramach projektu unijnego współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR. Całkowita wartość projektu: 8 284 024,10 zł (wartość dofinansowania: 7 455 621, 69 zł).
Projekt jest realizowany od 1 lutego 2020 do 30 czerwca 2023 r.

Głównym celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół Powiatu Nowosądeckiego prowadzących kształcenie zawodowe poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego realizowanego we współpracy z pracodawcami. Uczniowie nabędą te umiejętności i staną się konkurencyjni na rynku pracy dzięki: kursom i szkoleniom zawodowym, stażom i praktykom zawodowym, pomocy stypendialnej (dla uczniów szczególnie uzdolnionych) i doradztwu edukacyjno-zawodowemu.

 Dodatkowo przy współpracy z uczelniami wyższymi zostaną zorganizowane kursy przygotowujące uczniów do matury i egzaminów zawodowych. W ramach projektu zostaną doposażone pracownie zawodowe w każdej ze szkół biorących udział w projekcie. A skorzystają z tego: Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Grybowie, Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju, Zespół Szkół im. św. Kingi w Łącku, Powiatowy Zespół Szkół w Muszynie, Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Nawojowej, Zespół Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu.

Komentarze

Partnerzy

herb 112092751_901790209899742_1325318935_n  
"