Info z rejonu, Z ostatniej chwili

Docieplanie budynków, szkoły w chmurze i kontynuacja cyfryzacji zasobów geodezyjnych

Opublikowano: 1 grudnia, 2017 o 6:29 am   /   przez   /   komentarze (0)

W Starostwie Powiatowym Nowym Sączu odbyła się sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego. Przed głosowaniem nad uchwałami radni wysłuchali sprawozdania z pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym, które przedstawił starosta Marek Pławiak.

Na początku chciałem poinformować, że w okresie międzysesyjnym opracowano projekt budżetu Powiatu na rok 2018 wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową – mówił starosta Marek Pławiak. – 15 listopada przekazano powyższy projekt do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz przewodniczącego Rady Powiatu Nowosądeckiego. Każdy z Państwa radnych powinien do dziś otrzymać te dokumenty do analizy.

W sprawozdaniu z pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym starosta skupił się głównie na informacji o tym, na jakim etapie jest realizacja projektów współfinansowanych z funduszy europejskich. I tak z programu Poprawy Efektywności Energetycznej w Budynkach Użyteczności Publicznej Powiatu Nowosądeckiego realizowane są projekty o łącznej wartości blisko 2 mln zł. Najdroższy (blisko 1,3 mln zł) dotyczy Domu Pomocy Społecznej w Zbyszycach. Zakres prowadzonych tam robót obejmuje m.in. ocieplenie budynku pawilonu AB, wymianę części stolarki okiennej, przebudowę kotłowni na nowoczesną kondensacyjną i wykonanie instalacji solarnej do podgrzewania ciepłej wody. Prace te są w trakcie wykonywania. Kolejne roboty prowadzone będą w Zespole Szkół Zawodowych w Grybowie (wartość – 670 tys. zł). Obejmą one m.in. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie budynku i przebudowę instalacji centralnego ogrzewania.

W trakcie postępowania przetargowego jest inwestycja planowana w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu. Zakres robót obejmie tam ocieplenie budynku, likwidację kotłowni węglowej oraz budowę kotłowni gazowej z przebudową instalacji centralnego ogrzewania.

W ramach realizowanego programu Cyfryzacji Zasobów Geodezyjnych i Kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego zakupiono serwery do serwerowni starostwa wraz z oprzyrządowaniem oraz licencjami o wartości blisko 460 tys. zł. Zakupiono oprogramowanie geodezyjne warte przeszło 138 tys. zł i podpisano umowę na wykonanie ortofotomapy dla Powiatu i Nowego Sącza o wartości blisko 800 tys. zł. W trakcie procedury przetargowej jest digitalizacja pierwszej części operatów geodezyjnych na kwotę szacunkową 1,3 mln zł.

Starosta Marek Pławiak wspomniał też o projekcie Małopolska Chmura Edukacyjna.

W ramach tego projektu dostarczono sprzęt informatyczny do Zespołu Szkół Zawodowych w Grybowie, Zespołu Szkół w Łącku i Zespołu Szkół Ponadgimazjalnych w Starym Sączu – wyliczał Marek Pławiak. –Sprzęt służy do zdalnego prowadzenia zajęć edukacyjnych przez pracowników naukowych wyższych uczelni. Wartość jednego zestawu wynosi 146 tysięcy złotych. W przyszłym roku realizowane będą dostawy do pozostałych szkół.

Starosta poinformował też radnych, że na ukończeniu jest dokumentacja budowy hali sportowej przy budynku Liceum Ogólnokształcącego w Starym Sączu.

Do 15 grudnia projektant ma przekazać kompletną dokumentację wraz z wyceną kosztorysową – dodał Marek Pławiak. – Pozwoli to nam na złożenie w pierwszym kwartale przyszłego roku wniosku o przyznanie dotacji z Ministerstwa Sportu na realizację tej inwestycji. Została ona ujęta w projekcie budżetu na przyszły rok.

Starosta wspomniał także o zakończeniu prac przy budowie nowego skrzydła szpitala powiatowego w Krynicy-Zdroju.

Radni wysłuchali informacji na temat przygotowań do zimowego utrzymania dróg. Przegłosowali też m.in. uchwały w sprawie ustalenia godzin pracy aptek i ich dyżurów na terenie Krynicy-Zdroju, miasta i gminy Stary Sącz, miasta i gminy Grybów oraz zmniejszenia wysokości opłat za wymianę prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego w związku z wprowadzeniem nazw ulic w miejscowości Tęgoborze.

Głosowali także nad wprowadzeniem zmian w budżecie Powiatu na 2017 rok i zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego.

W sesji wzięli udział parlamentarzyści – senator Stanisław Kogut i poseł Jan Duda. Obecny był także radny wojewódzki Witold Kozłowski.

Fot. Paweł Szeliga

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_n  

Winieta-2012a