Info z rejonu

Dofinansowanie na nowy sprzęt dla OSP Biegonice

Opublikowano: Sierpień 7, 2018 o 8:12 am   /   przez   /   komentarze (0)

Nowoczesne samochody, sprzęt ratowniczy, odzież ochronna, modernizacja remiz – m.in. na te zadania Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Województwa Małopolskiego, w tym OSP Biegonice, przeznaczą dotacje otrzymane od samorządu województwa. Dotację dla sądeckich strażaków – ochotników odebrał zastępca prezydenta miasta Nowego Sącza Wojciech Piech. 

Do 258 małopolskich jednostek OSP trafi ponad 5,2 mln zł, z czego niemal 3 mln na remonty remiz, a ponad 2,2 mln zł na zakup samochodów i sprzętu. Dotację w wysokości 11 822 zł otrzymała również OSP Biegonice.

– Cieszę się, że dzięki pozyskanej pomocy finansowej dla OSP Biegonice na zapewnienie gotowości bojowej wzbogaci się ona o sprzęt, dzięki któremu nasi druhowie ochotnicy będą mogli jeszcze skuteczniej dbać o bezpieczeństwo sądeczan – mówi zastępca prezydenta Wojciech Piech.

Dofinansowanie na rok 2018 otrzymały również jednostki OSP z gmin Powiatu Nowosądeckiego: Gródka nad Dunajcem, Grybowa (Miasto), Kamionki Wielkiej, Łabowej, Łącka, Muszyny, Podegrodzia, Starego Sącza. Łączna suma dotacji dla gmin Powiatu Nowosądeckiego to kwota 343 495 zł.

***

W historii konkursu Małopolskie Remizy, czyli od 2009 do 2017 roku, udało się wyremontować 742 remizy strażackie, na co przeznaczono już blisko 29 mln zł. Z kolei od 2015 roku dzięki konkursowi Bezpieczna Małopolska z budżetu województwa przekazano ponad 2,1 mln zł, które trafiły do 321 jednostek OSP z Małopolski.

nowysacz.pl

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_nPrzechwytywanie  

Winieta-2012a