Info z rejonu

Funkcjonariusze KaOSG szkolili nowosądeckich przedsiębiorców

Opublikowano: Marzec 13, 2019 o 8:21 am   /   przez   /   komentarze (0)

W miniony czwartek w siedzibie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Nowym Sączu odbyło się szkolenie z tematyki zatrudniania cudzoziemców oraz delegowania pracowników za granicę.

W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele przedsiębiorców z Nowego Sącza oraz powiatu nowosądeckiego, zatrudniających cudzoziemców na terytorium Polski.Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu reprezentowali podczas szkolenia funkcjonariusze Wydziału ds. Cudzoziemców chor. szt. SG Mariola Zgorzało oraz st. chor. SG Mirosław Młynarczyk, zajmujący się tematyką związaną z zatrudnianiem cudzoziemców na terytorium RP.Funkcjonariusze w swoim wystąpieniu omówili zagadnienia związane m.in. z:  procedurą zatrudniania cudzoziemców na terytorium RP, dostępem cudzoziemców do polskiego rynku pracy, zwolnieniami z obowiązku posiadania zezwoleń na pracę. Jednocześnie podczas zajęć szkoleniowych zostały omówione kwestie odpowiedzialności za naruszenie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.KaOSG

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_nPrzechwytywanie  

Winieta-2012a