Info z rejonu

Maszkowice. Kolejny etap prac sieci kanalizacyjnej

Opublikowano: 6 lutego, 2023 o 9:31 am   /   przez   /   komentarze (0)

W Nowy Rok Gmina Łącko wchodzi z dobrymi wiadomościami. W Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu Zastępca Wójta Gminy Łącko Pan Paweł Dybiec z rąk Marszałka Województwa Małopolskiego Pana Witolda Kozłowskiego odebrał pamiątkowy czek na dofinansowanie zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Maszkowice – etap IIB wraz z budową sieci wodociągowej” w kwocie ponad 2,7 mln zł. Wartość całego zadania to ok. 3,4 mln zł.

Zadanie Gminy Łącko zostało wybrane do dofinansowania w ramach III naboru wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zgodnie z założonym harmonogramem inwestycja powinna zostać zrealizowana i rozliczona w bieżącym roku. Wnioskowanie o te środki było możliwe dzięki posiadaniu przez gminę gotowej dokumentacji technicznej oraz wszelkich niezbędnych pozwoleń i uzgodnień.

fot i źródło: UG Łącko

W spotkaniu uczestniczyli m.in. wicemarszałek Józef Gawron, poseł na Sejm RP Patryk Wicher, senator RP Wiktor Durlak oraz radny województwa Stanisław Pasoń.

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_n  

Winieta-2012a