Info z rejonu

Miliony na remonty dróg i kolejna karetka dla pogotowia

Opublikowano: 2 października, 2019 o 6:48 am   /   przez   /   komentarze (0)

Ponad 27 mln zł dofinansowania na budowę i remonty dróg i mostów, rozstrzygnięte przertargi na inwestycje drogowe – to główne tematy Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego.

– W połowie września Prezes Rady Ministrów zatwierdził ostatecznie listę zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – poinformował radnych starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski. – Powiat Nowosądecki otrzymał dofinansowanie na dwa zadania w wysokości siedemdziesięciu procent kosztów kwalifikowanych.

Dzięki wspomnianym funduszom wyremontowany zostanie odcinek drogi powiatowej Limanowa-Chełmiec (w miejscowościach Marcinkowice, Rdziostów i Chełmiec) o łącznej długości blisko 5,3 km. Dofinansowanie wyniesie ponad 9,5 mln zł. Dzięki środkom z FDS wykonany też zostanie remont drogi powiatowej Ropa-Gródek-Biała Niżna w miejscowości Gródek. W tym przypadku prace wykonane na odcinku o długości 2,7 km zostaną dofinansowane kwotą 2,1 mln zł.

W ramach tych samych środków, z dofinansowaniem na poziomie 50 proc. kosztów kwalifikowanych, wykonana zostanie przebudowa odcinka drogi powiatowej Nawojowa-Żeleźnikowa Wielka-Łazy Biegonickie. Kwota dofinansowania robót na odcinku o długości 1,6 km wyniesie 2,2 mln zł.

– Łączna wartość otrzymanego dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych wynosi czternaście milionów złotych – dodał starosta Marek Kwiatkowski.

Od ostatniej sesji rozstrzygnięto przetargi na kilka zadań drogowych. Za blisko 670 tys. zł wykonany będzie remont mostu w Wojnarowej (zakończenie prac w pierwszej dekadzie grudnia). 419 tys. zł kosztować będzie przebudowa odcinka drogi powiatowej Trzetrzewina-Krasne Potockie-Męcina (koniec prac w pierwszej dekadzie października), a za 314 tys. zł wybudowany zostanie fragment chodnika w Binczarowej, w ciągu drogi powiatowej Nowy Sącz-Florynka. W pierwszej dekadzie listopada zakończą się prace przy budowie chodników w Lipnicy Wielkiej i Mogilnie.

23 września starosta otrzymał od wojewody promesę na dofinansowanie z budżetu państwa remontu dwóch dróg uszkodzonych w wyniku intensywnych opadów deszczu. Kwota dofinansowania przekracza 4,9 mln zł. Pieniądze te pomogą wyremontować odcinki drogi powiatowej Trzetrzewina-Podrzecze o długości 2,6 km oraz Żegiestów-Szczawnik-Muszyna (ul. Zazamcze w Muszynie) o długości 465 m.

Tym samym łączna wartość pozyskanych do dziś środków zewnętrznych z Funduszu Dróg Samorządowych, budżetu państwa oraz dofinansowania z gmin i Województwa Małopolskiego przekroczyła 27 milionów złotych.

Podczas sesji poseł Józef Leśniak złożył na ręce starosty Marka Kwiatkowskiego list od premiera Mateusza Morawieckiego, w którym informuje on o przekazaniu 600 tys. zł na zakup i wyposażenie ambulansu dla Sądeckiego Pogotowia Ratunkowegp. Będzie to już trzecia karetka zakupiona w tym roku dla tej jednostki, w ramach wymiany taboru. W tym przypadku ambulans zostanie zakupiony z rezerwy ogólnej budżetu państwa.

Pan starosta jasno zdefiniował potrzeby pogotowia, a ja wystąpiłem do Pana premiera z wnioskiem o finansowe wsparcie – podkreślił poseł Józef Leśniak

-Wszystkim nam zależy na zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom Sądecczyzny – stwierdził  starosta Marek Kwiatkowski. – Dlatego działamy wspólnie. W Radzie nie ma podziałów, a jest dbanie o szeroko rozumiane dobro powiatu.

W sesji uczestniczyli parlamentarzyści – posłowie Jan Duda i Józef Leśniak oraz senator Stanisław Kogut. Podziękowali oni za dobrą i owocną współpracę z powiatowym samorządem przez całą, dobiegającą końca parlamentarną kadencję.

Fot. Paweł Szeliga

 

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_n  

Winieta-2012a