Info z rejonu

Oczyszczalnie ścieków w Łososinie Dolnej i Tęgoborzu wyremontowane

Opublikowano: Styczeń 13, 2020 o 7:43 am   /   przez   /   komentarze (0)

Zakończyły się prace remontowo-modernizacyjne gminnych oczyszczalni ścieków w ramach podpisanej umowy na realizację zadania pn.: „Przebudowa istniejących oczyszczalni ścieków w zakresie montażu urządzenia do mechanicznego oczyszczania ścieków w Łososinie Dolnej i Tęgoborzu”.

„Chcemy czystego środowiska, więc musimy inwestować w oczyszczalnie ścieków, tym bardziej, że obecne oczyszczalnie służą mieszkańcom już od wielu lat i wymagały poważnych prac remontowych. To kosztowne, ale konieczne przedsięwzięcia, bowiem jesteśmy gminą rolniczo-sadowniczo-turystyczną, a więc stan naszego środowiska, szczególnie wody, ma duże znaczenie. To inwestycja w przyszłość, choć przed nami jeszcze ogromne wyzwania związane z infrastrukturą kanalizacyjną, wierzę, że wspólnymi siłami im podołamy” – mówi Andrzej Romanek Wójt Gminy.

Zadanie polegało na rozbudowie istniejącego ciągu technologicznego oczyszczalni ścieków w Łososinie Dolnej i Tęgoborzu w zakresie montażu sitopiaskowników oraz niezbędnych sieci technologicznych, zapewniających polepszenie właściwości osadów ściekowych, umożliwiających ich efektywne, wtórne wykorzystanie, jak również zagwarantowanie bezawaryjnej pracy dalszych elementów technologicznych oczyszczalni oraz polepszenie parametrów oczyszczania ścieków w ramach cyklu technologicznego” – podkreśla Paweł Salamon Prezes ZGK „Łososina” Sp. z o.o.

Wyposażenie oczyszczalni w sitopiaskowniki zapewni wydzielenie ze ścieków części mineralnych (piasku), tłuszczu oraz stałych zanieczyszczeń, już na etapie ich mechanicznego oczyszczania. Ponadto wykonano m.in.: wymianę dyfuzorów rurowych do napowietrzania oczyszczalni, wymianę rurociągów i armatury wewnątrz oczyszczalni, modernizację układów sterowania i pomiarów ścieków.

Wartość nakładów inwestycyjnych osiągnęła kwotę:  924 971,88 zł. (brutto) w tym:

– Oczyszczalnia w Łososinie Dolnej : 437 957,90 zł.  (brutto)

– Oczyszczalnia w Tęgoborzu:  487 013,98 zł.  (brutto)

„Chcemy poprawić jakość pracy i standard obydwu oczyszczalni ścieków i tym samym osiągnąć jak najlepszy efekt ekologiczny. Chcemy budować gminę która będzie przyjazna środowisku” – podkreśla Józef Szkarłat Pełnomocnik Wójta ds. Kluczowych Inwestycji.

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_nPrzechwytywanie  

Winieta-2012a