Info z rejonu

Spotkanie Sołtysów ze Starostą

Opublikowano: 17 stycznia, 2015 o 11:43 am   /   przez   /   komentarze (0)

Blisko stu sołtysów przybyło dzisiaj do Starostwa Powiatowego na spotkanie w ramach konferencji „Konsultacje społeczne – dobre praktyki”.

Spotkali się ze starostą nowosądeckim Markiem Pławiakiem, wicestarosta Antonim Koszykiem i członkiem Zarządu Marianem Rybą.

Podczas spotkania obecny był również sekretarz Powiatu Witold Kozłowski – równocześnie radny Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Starosta przedstawił w skrócie plan rozwoju Sądecczyzny na najbliższe lata i to, w jaki sposób zamierza współpracować z sołtysami, których na terenie Powiatu Nowosądeckiego jest ponad 200.

– Sołtysi są najbliżej ludzi, znają ich potrzeby – mówił starosta Marek Pławiak. – Zapewniam, w imieniu Zarządu Powiatu, że będziemy z wami ściśle współpracować. Mamy już przygotowany plan rozwoju Sądecczyzny na najbliższe lata – są w nim oczywiście ujęci sołtysi. Zamierzamy wspólnie działać między innymi w ramach Powiatowego Programu Lokalny Lider skierowanego właśnie do was.

Celem programu będzie m.in. usprawnienie przepływu informacji między sołtysami a władzami samorządowymi, konsultacje z sołtysami dotyczące potrzeb inwestycyjnych na terenie ich sołectw i gmin, warsztaty i szkolenia z różnych dziedzin oraz wsparcie merytoryczne. Starosta mówił także o wsparciu osób starszych, niepełnosprawnych, wsparciu merytorycznym dla organizacji pozarządowych oraz pomocy ludziom chorym. Role i zadania sołtysa przedstawił szef Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Sądeckiej Piotr Gniadecki, natomiast o zasadach konsultacji społecznych mówiła dr Sylwia Sadowska. Podczas spotkania obecny był ks. dr Jan Siedlarz – proboszcz parafii św. Kazimierza w Nowym Sączu, gdzie została odprawiona msza św. w intencji sołtysów oraz wójt gminy Nawojowa Stanisław Kiełbasa. Pierwsze spotkanie w Nowym Roku było okazją do złożenia przez starostę i członków Zarządu życzeń noworocznych.

Uroczystość uświetnił występ zespołu Lipniczanie.

 

źródło: Starostwo Powiatowe Nowy Sącz

Komentarze

Partnerzy

herb 112092751_901790209899742_1325318935_n  
"