Info z rejonu, Z ostatniej chwili

Wiemy kto wybuduje obwodnicę Chełmca

Opublikowano: 29 listopada, 2021 o 7:52 am   /   przez   /   komentarze (0)

Wybrana została najkorzystniejsza oferta na budowę obwodnicy Chełmca w ciągu drogi krajowej nr 28. Złożyło ją konsorcjum firm Swietelsky Rail Polska oraz Swietelsky AG z siedzibą w Linzu (Austria). Konsorcjum wyliczyło koszty wykonania zadania na 49 718 440,18 zł.

Inni wykonawcy, którzy złożyli oferty w przetargu, mają jeszcze 10 dni na ewentualne odwołania. Do przetargu wpłynęło sześć ofert. Jeżeli nie będzie odwołań, umowa z konsorcjum zostanie wkrótce podpisana. Od dnia podpisania umowy wykonawca będzie miał 12 miesięcy na realizację inwestycji. Do tego czasu nie będzie wliczony okres zimowy – od 1 grudnia do 31 marca. 

Zakres budowy

Od wykonawcy wyłonionego w przetargu oczekiwane jest wybudowanie ok. 1,5 km odcinka drogi jednojezdniowej, dwupasowej, klasy technicznej GP (główna ruchu przyspieszonego) wraz z budową obiektów inżynierskich (dwa mosty i dwa wiadukty), przebudową i rozbudową dróg poprzecznych oraz budową i przebudową infrastruktury technicznej. Ponadto przebudowany zostanie wlot ronda na połączeniu obwodnicy w ciągu drogi krajowej nr 28 z istniejącym przebiegiem drogi krajowej nr 28 (ul. Limanowskiej) i drogi powiatowej nr 1583K, a także rondo na połączeniu obwodnicy Chełmca z drogą powiatową nr 1551K w ciągu ul. Marcinkowickiej. Zaplanowana jest również rozbudowa dróg gminnych, ulic Batalionów Chłopskich, Leśna i Węgrzynek w Chełmcu, budowa chodników i urządzeń ochrony środowiska (ekrany akustyczne, osadniki i separatory). 

Cele do osiągnięcia

Nowa obwodnica ma poprawić bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu, przejąć ruch tranzytowy z dotychczasowego przebiegu DK28, poprawić przepustowość drogi oraz uzupełnić obwodnicę Nowego Sącza, łącząc wybudowane odcinki północnej obwodnicy miasta oraz nowej drogi powiatowej w kierunku Starego Sącza. 

Poprowadzona po nowym śladzie obwodnica, w północnej części Chełmca, ominie jego centrum i umożliwi połączenie sieci dróg krajowych nr 28 i 75 w północno-zachodniej części Nowego Sącza. Przyczyni się to do poprawy istniejących warunków komunikacyjnych występujących na terenie gminy Chełmiec oraz na odcinku dojazdu do trzeciego co do wielkości miasta województwa małopolskiego. Inwestycja znajduje się na liście zadań ujętych w Programie Budowy Dróg Krajowych 2014-2023. 

Krok po kroku do budowy

Decyzja środowiskowa dla tego zadania wydana została w październiku 2018 r. Od września 2019 r. trwało opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z projektem budowlanym. W listopadzie 2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji Ocen Przedsięwzięć Inwestycyjnych, a 1 grudnia 2020 r. został złożony wniosek do Wojewody Małopolskiego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Decyzja ta została wydana 28 lipca 2021 r. 

GDDKiA

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_n  

Winieta-2012a