Info z rejonu

Zabezpiecz się przed ptasią grypą

Opublikowano: 16 stycznia, 2020 o 8:34 am   /   przez   /   komentarze (0)

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Sączu poinformował o wystąpieniu serii ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N8 na terenie gminy Uścimów w powiecie lubartowskim (województwo lubelskie), której potencjalnym źródłem zakażenia są dzikie ptaki. W związku z tym, na terenie powiatu nowosądeckiego niezbędne jest podjęcie działań zapobiegających wystąpieniu ptasiej grypy.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Sączu informuje o konieczności zachowania szczególnej ostrożności i odpowiednich środków bioasekuracji przy obsługiwaniu drobiu, minimalizujących ryzyko przeniesienia ptasiej grypy na ptaki utrzymywane w gospodarstwach, w tym w szczególności:

– dzikie ptaki wędrowne są potencjalnym źródłem zakażenia,

– należy zabezpieczyć przed ich dostępem obiekty na fermach, tak aby nie miały one kontaktu z drobiem i paszą,

– należy zachować szczególną ostrożność i wzmożony nadzór właścicielski na fermach, gospodarstwach utrzymujących ptaki, szczególnie na tych zlokalizowanych w sąsiedztwie bytowania dzikich ptaków wędrownych,

– należy pamiętać o tym, że personel ferm może być wektorem zakażenia utrzymywanych ptaków na fermie w sytuacji nienależytego przestrzegania zasad bioasekuracji,

– należy zwrócić szczególną uwagę na wykonywanie zabiegów oczyszczania, mycia i dezynfekcji wraz z ich szczegółowym dokumentowaniem. Zabiegi dezynfekcji powinny objąć środki transportu zwierząt, pasz i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego przed ich wjazdem na teren fermy,

– należy niezwłocznie informować Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Sączu o zaobserwowanych u drobiu niepokojących zmianach i objawach mogących sugerować wystąpienie w stadzie choroby zakaźnej,

– stosowanie jako jednego ze stałych elementów bioasekuracyjnych mat dezynfekcyjnych przed wejściem do budynków, w których utrzymywany jest drób,

– nie karmienie i nie pojenie drobiu na zewnątrz budynku

– zabezpieczenie paszy przed dostępem dzikich zwierząt,

– nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą za zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,

– stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne,

– po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą i mydłem.

Warto wiedzieć:

Ptasia grypa jest chorobą zakaźną występującą powszechnie u ptaków, wywołaną wirusem grypy. Występuje na całym świecie i wszystkie ptaki są podatne na zarażenie się wirusem, choć niektóre gatunki są bardziej odporne od innych.

Do tej pory zidentyfikowano ponad 140 szczepów wirusa. Większość z nich to odmiany łagodne o niskiej patogenności. Znane są jednak dwa szczepy o dużej patogenności, które mogą przyczyniać się do dużej śmiertelności drobiu.

Na ptasią grypę chorują nie tylko ptaki. Odnotowano wirus także u łaskunów, tygrysów, świni, kotów, psów i ludzi.

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_n  

Winieta-2012a