Info z urzędu

Drugi nabór do projektu „Małopolska Niania 2.0”

Opublikowano: Maj 8, 2019 o 7:25 am   /   przez   /   komentarze (0)

Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w związku z realizacją Projektu „Małopolska Niania 2.0” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Rynek pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH
Wnioski o przyznanie wsparcia na dofinansowanie kosztów zatrudnienia niani przyjmowane będą od dnia 30 kwietnia 2019 r. do dnia 24 maja 2019 r. do godz. 16:00.

Wnioski wraz z załącznikami można składać:
1) pocztą elektroniczną (przesłanie podpisanego skanu wypełnionego wniosku oraz załączników na adres mailowy: niania@rops.krakow.pl),
2) pocztą tradycyjną na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków (decyduje data i godzina wpływu do ROPS),
3) osobiście – w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00.

INFORMACJA O PROJEKCIE
Szczegółowe informacje nt. Projektu oraz naboru można uzyskać w Punkcie informacyjnym Projektu „Małopolska Niania 2.0” w siedzibie ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32 lub pisząc na adres e-mail: niania@rops.krakow.pl lub dzwoniąc pod nr tel. 12 422 06 36 wew. 23 (Uwaga! Dyżur telefoniczny dot. ogłoszonego naboru prowadzony jest w godz. 8:00-11:00).

Dowiesz się tutaj więcej o tym projekcie

OPS/Stary Sącz

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_nPrzechwytywanie  

Winieta-2012a