Info z urzędu, Z ostatniej chwili

Praca! Nadleśnictwo w Starym Sączu szuka księgowego

Opublikowano: 13 kwietnia, 2016 o 1:56 pm   /   przez   /   komentarze (0)

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie Al. Słowackiego 17a, ogłasza nabór na stanowisko Księgowy w Nadleśnictwie Stary Sącz ul. Magazynowa 5

Wymagania:

 • Wykształcenie: wyższe ekonomiczne, wyższe leśne i ukończone studia podyplomowe z zakresu rachunkowości lub średnie ekonomiczne (technik ekonomista w jednej ze specjalizacji: finanse i rachunkowość, bankowość, podatki, ubezpieczenia),
 • staż zawodowy:  – minimum 2 lata pracy przy wykształceniu średnim; przy wykształceniu wyższym – 1 rok;
 • dobra znajomość obsługi komputera, szczególnie MS Office;
 • znajomość przepisów dot. ZUS i programu Płatnik
 • znajomość przepisów dot. wynagrodzeń;
 • znajomość przepisów ustawy o PDOF;
 • znajomość przepisów dot. rent i emerytur;
 • ogólna znajomość przepisów ustawy o rachunkowości;
 • ogólna znajomość przepisów dotyczących podatku VAT;

Atutem będzie znajomość Systemu Informatycznego Lasów Państwowych, w szczególności podsystemu Kadry-Płace oraz Finanse i Księgowość oraz znajomość obsługi gospodarki kasowej.

Pożądane cechy osobowości: punktualność, systematyczność, odporność na stres, umiejętność samodzielnej analizy i oceny danych, umiejętność pracy w zespole.

Obowiązki:

 • sporządzanie płac pracowniczych w podsystemie Kadry Płace;
 • sporządzanie deklaracji i zaświadczeń PIT, PFRON oraz sprawozdań w tym zakresie;
 • prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi, wypłatami zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich oraz rehabilitacyjnych;
 • praca w programie Płatnik;
 • kontrola dokumentów podlegających księgowaniu pod względem formalno-rachunkowym;
 • dekretacja i księgowanie dokumentów;
 • bieżąca analiza stanów zobowiązań i należności;
 • naliczanie ZFŚS, rozliczanie i refundacja wydatków, prowadzenie księgowości Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej;
 • obsługa programów bankowych tj. sporządzanie przelewów, obsługa transmisji danych z banków;
 • rozliczanie gotówkowej sprzedaży w leśnictwach oraz archiwizacja raportów z kas fiskalnych w leśnictwach;
 • praca w komisjach i zespołach powoływanych przez nadleśniczego

Oferujemy:

 • stabilną pracę w instytucji o ugruntowanej pozycji;
 • dobre warunki pracy
 • możliwość rozwoju i szkoleń

Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie formularza rekrutacyjnego (przycisk „APLIKUJ” lub link „APLIKUJ”, który znajduje się na stronie internetowej www.krakow.lasy.gov.pl w zakładce Nasza praca/ o Dyrekcji/Oferty pracy) do dnia 20.04.2016 r. Prosimy o dołączenie aktualnego CV oraz dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe (dyplom ukończenia szkoły średniej, technikum zawodowego, studiów, zaświadczenie o ukończonym stażu zawodowym, zaświadczenia lub certyfikaty szkoleń, kursów itp.).

Dopuszcza się przesłanie aplikacji pocztą tradycyjną lub dostarczenie osobiste na adres: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie, Al. Słowackiego 17a, 31-159 Kraków, z dopiskiem: ”Nabór na stanowisko Księgowego w Nadleśnictwie Stary Sącz”, w tym przypadku liczy się data wpływu do sekretariatu.

Jednocześnie informujemy, że na rozmowy kwalifikacyjne zostaną zaproszeni wyłącznie kandydaci, wybrani przez Komisję rekrutacyjną.

Osoby zaproszone na rozmowy kwalifikacyjne przedłożą w oryginale złożone dokumenty, celem weryfikacji.

Dyrektor RDLP w Krakowie może unieważnić rekrutację na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn.

APLIKUJ

 

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_n  

Winieta-2012a