Info z urzędu, Z ostatniej chwili

Przedsiębiorcy z nowosądeckiego wpłacili ponad miliard do ZUS

Opublikowano: Lipiec 2, 2018 o 8:23 am   /   przez   /   komentarze (0)

Dzięki e-Składce  przedsiębiorcy z nowosądeckiego wpłacili ponad miliard do ZUS!

Nowe zasady opłacania składek na Indywidualne Numery Rachunków Składkowych zyskały przychylność przedsiębiorców. Wyeliminowały  błędy, z którymi  borykali się przez wiele lat. Nowy – prosty  sposób  wypełniania przelewu  spowodował, że wpłaty  na kontach w  ZUS księgują się terminowo i bez błędów. Tylko do 21 maja nowosądecki  oddział ZUS i podległe
mu placówki odnotowały 242 322 wpłaty na kwotę 1 229 352 039,19 zł.

Od lutego 2018 r. nowosądecki oddział ZUS rozpoczął informowanie płatników składek o saldzie
i rozliczeniu wpłat przekazanych po 1 stycznia 2018 r. W pierwszej kolejności informacje otrzymali  płatnicy, którzy opłacają składki na własne ubezpieczenia i którzy  mieli zadłużenie.  ZUS zakończył również  wysyłkę informacji  do płatników, którzy zgłosili się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Do 21 maja nowosądecki oddział ZUS wysłał do płatników ponad 4 tysiące pism.

Aktualnie ZUS wysyła informację do płatników, którzy opłacają składki na własne ubezpieczenia (bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego). Co ważne, płatnicy otrzymają w listach bieżącą informację o rozliczeniach, które zostały zaksięgowane do dnia wysyłki korespondencji. Jeżeli płatnik otrzyma korespondencję w lipcu będzie tam okres rozliczeniowy od stycznia do czerwca.

Gdzie przedsiębiorca może sprawdzić saldo?

Informacje na temat podziału wpłaty oraz salda została udostępniona na Portalu Usług Elektronicznych. Można skorzystać z pomocy  doradcy płatnika składek na Sali Obsługi Klientów
w każdej placówce ZUS. Innym rozwiązaniem jest kontakt z pracownikiem Centrum Obsługi Telefonicznej pod numerem 22 560 1600 lub na www.eskladka.pl

 

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_nPrzechwytywanie  

Winieta-2012a