Info z urzędu, Z ostatniej chwili

Stary Sącz. Kilka „wyjaśnień” do dodatku osłonowego

Opublikowano: 12 stycznia, 2022 o 7:58 am   /   przez   /   komentarze (0)

W związku z pojawiającymi się pytaniami odnośnie dodatku osłonowego, OPS w Starym Sącz publikuje kilka wyjaśnień.

Gospodarstwo domowe jednoosobowe oznacza osobę samotnie zamieszkująca i gospodarującą;
Gospodarstwo domowe wieloosobowe to osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Oznacza to, że w jednym domu/mieszkaniu mającym wspólną kuchnię oraz kotłownię nie można wyodrębniać wiele jednoosobowych gospodarstw. Np. dorosły syn zamieszkujący osobny pokój nie może być ujęty jako jednoosobowe gospodarstwo domowe, ale należy go wliczyć wraz z rodzicami, pozostałym rodzeństwem (ewentualnie dziatkami) do jednego wieloosobowego gospodarstwa.

We wniosku na stronie 4 pkt 3. Informacja dotycząca źródeł ogrzewania na paliwo stałe zaznaczmy opcję wyłącznie wtedy, gdy:
– źródło ogrzewania zostało wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, oraz
– źródło ogrzewania zasilane jest węglem lub paliwami węglopochodnymi (węgiel, koks, miał, ekogroszek)

Wpisu do centralnej ewidencji emisyjności budynków można wciąż dokonać w Urzędzie Miejskim do końca czerwca 2022 r.

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_n  

Winieta-2012a