Kultura

„Moje Miasto -Stary Sącz” -konkurs plastyczny!

Opublikowano: Maj 10, 2019 o 7:31 am   /   przez   /   komentarze (0)

Gminne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Starym Sączu

pod patronatem Burmistrza Starego Sącza zaprasza do udziału  w

KONKURSIE PLASTYCZNYM

„MOJE MIASTO – STARY SĄCZ”

 

Cele Konkursu:

* rozwijanie wyobraźni,

* rozbudzanie zainteresowania dzieci i ukazywania różnorodności piękna naszego miasta,

* kształtowanie postawy patriotycznej,

* poszerzanie wiedzy dzieci na temat miasta i jego okolic (krajobrazu, kultury, sztuki, zabytków).

Warunki konkursu

*uczestnikami konkursu mogą być dzieci z wszystkich przedszkolnych grup wiekowych oraz dzieci z grup „zerowych”

*prace mogą być wykonane dowolną techniką (bez technik przestrzennych) o formacie nie większym niż A3 (duży blok),powinny być podpisane zgodnie z załączoną do regulaminu kartą informacyjną;

*prace składane, rolowane, przekazane po terminie nie będą brane pod uwagę;

*prace powinny być wykonane przez dzieci samodzielnie

*komisja dokona oceny rysunków w następujących kategoriach:

  • dzieci 3 – 4 letnie
  • dzieci 5 – 6 letnie

*laureaci konkursu zostaną wyróżnieni dyplomem oraz nagrodą.

Informacje dodatkowe

*termin dostarczania prac do 31 maja

*dostarczone prace przechodzą na własność organizatora

*udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na prezentację prac i danych autorów oraz zdjęć dla potrzeb konkursu

*laureaci zostaną powiadomieni o miejscu wręczenia nagród drogą elektroniczną

Regulamin konkursu plastycznego aktualny

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_nPrzechwytywanie  

Winieta-2012a