Kultura

Nagrody dla poety i animatorów kultury

Opublikowano: 11 grudnia, 2019 o 7:41 am   /   przez   /   komentarze (0)

Podczas spotkania z okazji Powiatowego Dnia Działacza Sportu i Kultury starosta przyznał nagrody finansowe dla osób zaangażowanych w upowszechnianie kultury i ochronę dziedzictwa narodowego na terenie Powiatu Nowosądeckiego.

W Powiecie Nowosądeckim działa: 15 Ośrodków Kultury, 16 publicznych bibliotek głównych z 47 filiami, 5 muzeów, ok. 120 zespołów amatorskiego ruchu artystycznego (zespoły regionalne, taneczne, teatralne, instrumentalne, wokalne), 15 chórów, 18 orkiestr dętych. Na terenie powiatu organizowanych jest rocznie ok. 120 imprez artystycznych. Na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury, Zarząd Powiatu Nowosądeckiego wydatkował w 2019 r. ponad 761 tys. zł. Ponadto, Zarząd dofinansowuje wiele imprez. W tym roku wydał na ten cel 70 tys. zł.

Nagrody Starosty Nowosądeckiego otrzymali:

Magdalena Motyka – pracuje w Gminnym Ośrodku Kultury w Grybowie – Filia w Ptaszkowej. Jest animatorką kultury, działaczką na rzecz upowszechniania kultury regionalnej. Założycielka i kierownik Zespołu regionalnego „Echo Jaworza”.

Małgorzata Miecznikowska-Gurgul – organizatorka i animatorka wydarzeń kulturalnych w Krynicy Zdroju. Emerytowany nauczyciel Państwowej Szkoły Muzycznej. Prezes Krynickiego Towarzystwa Kulturalnego. Organizator Letniego Festiwalu Muzycznego i konkursu Wokalnego im. J. Kiepury.

Bronisław Kozieński – poeta, laureat konkursów poetyckich. Autor wielu tekstów śpiewanych. Jego twórczość obejmuje głównie tematykę górską.

Władysława Janus – twórca ludowy (haft). Wykonywane przez nią hafty to przeważnie kompozycje kwiatów polnych. Popularyzatorka piękna i folkloru Ziemi Sądeckiej, propagatorka tradycji: gwary, pieśni, tańca i zwyczajów. Działa w Zespole Regionalnym „Mystkowanie”.

Benedykt Poręba – niestrudzony społecznik, pasjonat folkloru, kierownik Zespołu „Mystkowianie”, który dzięki jego zaangażowaniu zdobył wiele nagród i wyróżnień na festiwalach i konkursach folklorystycznych w kraju i za granicą.

Wojciech Sułkowski – członek Zespołu Regionalnego „Podegrodzie”, z którym zdobywał cenne nagrody na festiwalach i przeglądach rozsławiając piękno Podegrodzia, Sądecczyzny i folklor Łachów Sądeckich.

Zbiorowe Nagrody Starosty Nowosądeckiego dla:

Chóru Męskiego „SIOŁKOWIANIE” z Siołkowej z okazji jubileuszu 65-lecia działalności oraz w uznaniu szczególnych zasług na rzecz upowszechniania kultury muzycznej na Sądecczyźnie.

Kapeli Góralskiej „CIUPAGA” z Łącka z okazji jubileuszu 15-lecia działalności artystycznej oraz w uznaniu szczególnych zasług na rzecz upowszechniania kultury regionalnej i ludowej Ziemi Sądeckiej.

Ponadto z okazji jubileuszy działalności artystycznej starosta nagrodził w 2019 r.: Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Piątkowioki” z Chełmca oraz Zofię Gawlik, Teresę Łukasik i Andrzeja Łukasika; Zespół Regionalny „Lipniczanie” Lipnica Wielka oraz Aleksandra Zielenia i Mariusza Bulandę; Chór Parafialny im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Marcinkowicach oraz Marzenę Pikułę. Nagrody te zostały wręczone podczas obchodzonych jubileuszy.

W spotkaniu wzięli udział: starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski, wicestarosta Antoni Koszyk, członkowie Zarządu: Marian Dobosz i Zofia Nika, przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman Potoniec, wiceprzewodniczący Rady Ryszard Poradowski, radni powiatowi: Krzysztof Bodziony, Marcin Bulanda, Andrzej Gancarz, Stanisław Sułkowski, Maria Szarota.

Uroczystość uświetnił występ zespołu Podegrodzcy Chłopcy. Spotkanie przygotowali pracownicy Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, a prowadziła je Bożena Mynarek – dyrektor tego Wydziału.

fot. M. Olszowska

Komentarze

Partnerzy

herb 112092751_901790209899742_1325318935_n  
"