Kultura, Z ostatniej chwili

Ogólnopolski sukces Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ

Opublikowano: 13 września, 2019 o 6:42 am   /   przez   /   komentarze (0)

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wpisał działalność Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu na rzecz ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego do KRAJOWEGO REJESTRU DOBRYCH PRAKTYK.

Konwencja UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego ratyfikowana przez Polskę w 2011 r. zobowiązuje kraje członkowskie do prowadzenia krajowych rejestrów dobrych praktyk w tej dziedzinie.

Wpis działalności MCK SOKÓŁ do KRAJOWEGO REJESTRU DOBRYCH PRAKTYK jest sytuacją bezprecedensową. Sądecka placówka jest pierwszą instytucją kultury w Polsce, której działalność została wpisana do tego rejestru .

Rekomendację wpisu – po gruntownej analizie działalności sądeckiej instytucji – przedłożyła Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rada ds. Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego, złożona z grona ponad dwudziestu pracowników naukowych z różnych ośrodków w Polsce. Jest to uznanie wieloletniej działalności i osiągnięć MCK SOKÓŁ w dziedzinie ochrony tradycyjnej kultury, jako działalności wzorotwórczej w skali kraju.

Pismo potwierdzające ten fakt, w imieniu wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr. hab. Piotra Glińskiego, przysłał sekretarz stanu Jarosław Sellin, który m.in. napisał: „Serdecznie gratuluję Wnioskodawcom, którzy podejmują wysiłek zachowania tradycji dla przyszłych pokoleń. Mam nadzieję, że wpis przyczyni się do promocji niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz zwiększenia świadomości ogółu społeczeństwa wagi przekazu międzypokoleniowego”.

MCK SOKÓŁ od kilkudziesięciu lat podejmuje w tej dziedzinie liczne inicjatywy, organizuje wydarzenia, realizuje projekty. Jednym z takich przedsięwzięć jest KONGRES KULTURY REGIONÓW, którego piąta edycja odbędzie się w dniach od 15 do 18 października br. W programie tego spotkania znajdą się dyskusje, warsztaty i koncerty. W Nowym Sączu będziemy gościć ok. 300 regionalistów, znawców, miłośników i twórców kultury, artystów, naukowców i dziennikarzy, kierowników zespołów folklorystycznych z całej Polski.

Więcej o Kongresie Kultury Regionów na stronie www.kultura-regionow.pl. Zgłoszenia do udziału w wydarzeniu ruszają 18 września.

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_nPrzechwytywanie  

Winieta-2012a