Kultura, Z ostatniej chwili

Poszukują tych, którzy dbają o kulturę regionu

Opublikowano: 4 sierpnia, 2022 o 8:43 am   /   przez   /   komentarze (0)

Do 2 września br. miłośnicy tańca, folkloru i tradycji regionalnych mogą składać wnioski o doroczną Nagrodę im. Władysława Orkana. To niezwykłe wyróżnienie, przyznawane za wybitne osiągnięcia w dziedzinie działalności artystycznej i kulturalnej lokalnych wspólnot Małopolski.

Nagroda ma na celu wsparcie lokalnych środowisk artystycznych, które działają w obszarze tradycyjnej kultury regionalnej: promują kulturę regionalną oraz wartości oparte o lokalną tradycję i zwyczaje. Przyznawana jest instytucjom, organizacjom artystyczno-kulturalnym lub grupom osób za całokształt dokonań w obszarze kultury regionalnej.

W konkursie mogą uczestniczyć nie tylko zespoły regionalne, ale także inne grupy czerpiące w swojej działalności z dziedzictwa kulturowego pokoleń, jak np. koła gospodyń wiejskich, teatry ludowe, czy instytucje lokalne zajmujące się ochroną dziedzictwa niematerialnego.

Laureaci nagrody otrzymują statuetki i środki finansowe. Pula nagród to łącznie 20 tys. zł, z czego I nagroda to 10 tys. zł, II nagroda – 6 tys. zł, a III nagroda – 4 tys. zł.

Kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać do dnia 2 września 2022 r.:

  • Członkowie Kapituły Nagrody,
  • instytucje i organizacje pozarządowe, m. in. stowarzyszenia, fundacje realizujące zadania statutowe w szczególności w sektorze kultury, oświaty, ochrony i opieki nad zabytkami,
  • instytucje kultury oraz szkoły,
  • uczelnie wyższe,
  • kościoły i związki wyznaniowe,
  • organy gminy, powiatu, województwa,
  • jednostki organizacyjne administracji publicznej.

Wyboru Laureatów Nagrody dokonuje Zarząd Województwa Małopolskiego stosowną uchwałą, na podstawie rekomendacji Kapituły Nagrody.

Patronem Nagrody jest Władysław Orkan (1875 – 1930) – powieściopisarz, nowelista, dramaturg, poeta, publicysta, który w swojej twórczości wykazywał wyjątkową wrażliwość na sprawy wsi polskiej. Jego postawę życiową charakteryzowało szczególne zaangażowanie w problemy społeczności lokalnych.

Szczegóły na temat konkursu oraz dokumenty do pobrania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej i pod nr telefonu 12 63 03 305.

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_n  

Winieta-2012a