Kultura

Przypowiydki łod Popradu

Opublikowano: 19 maja, 2022 o 6:51 am   /   przez   /   komentarze (0)

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE i REGULAMIN KONKURSU

Przypowiydki łod Popradu

Konkurs poezji gwarowej i gadek ludowych Nadpopradzia

23 czerwca (czwartek) Piwniczna-Zdrój

Przypowiydki łod Popradu – organizowane będą w formie corocznych konkursów. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „Górale Karpat” i Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury z Piwnicznej-Zdroju. Konkurs objęty jest patronatem Małopolskiego Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu. Celem konkursu jest kultywowanie, popularyzowanie oraz ochrona tradycji gawędziarstwa i poezji pisanej gwarą oraz kwalifikacja uczestników do Ogólnopolskiego Konkurs Gawędziarzy, Instrumentalistów, Śpiewaków, Drużbów i Starostów Weselnych „Sabałowe Bajania” w Bukowinie Tatrzańskiej. Przypowiydki łod Popradu są imprezą lokalną obejmującą kulturę słowa Górali Nadpopradzkich. Uczestnicy winni prezentować odpowiednio wysoki poziom artystyczny. Warunkiem uczestnictwa w konkursie w 2021 r. jest zgłoszenie w terminie do 21 czerwca 2022 r. do godz. 15:00 telefonicznie, mailowo lub listownie z dopiskiem „Przypowiydki łod Popradu”.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Piwnicznej-Zdroju

Ul. Rynek 11, 33-350 Piwniczna-Zdrój

Tel. (18) 4464 157

e-mail: mgok@piwniczna.pl

W zgłoszeniu należy uwzględnić następujące dane uczestnika:

  • imię i nazwisko
  • dokładny adres zamieszkania
  • wiek
  • telefon (opcjonalnie również e-mail)
  • czy prezentowana będzie gawęda (gadka) czy poezja gwarowa

Karta uczestnictwa dostępna na stronie www.mgok.piwniczna.pl

Uczestnicy konkursu oceniani będą w następujących kategoriach:

• dziecięca – od 7 do13 lat
• młodzieżowa – powyżej 13 do 18 lat
• dorosła – powyżej 18 lat

Prezentacja przygotowanych wystąpień nie może przekraczać 6 min.

Repertuar uczestnika może obejmować:

  • gawędy: z przekazu ustnego; własnego autorstwa; gawędy publikowane
  • poezję w gwarze Nadpopradzia.


Gawęda nie powinna być tekstem wierszowanym, ale dla ilustracji i ubarwienia utworu dopuszcza się drobne wstawki poetyckie, powiedzonka, przysłowia oraz przyśpiewki. Możliwe jest także przegrywanie na instrumentach pasterskich. Spośród osób prezentujących gawędę jury wybierze przedstawicieli do konkursu Sabałowe Bajania (nie muszą to być osoby, które zajmą najwyższe lokaty w Przypowiydkach)

Tematyczny dobór repertuaru jest dowolny, jednak wskazane jest, by był związany z regionem lub z pasterstwem. Poezja powinna być w całości zaprezentowana w gwarze Nadpopradzia. Uczestnicy prezentujący poezję gwarową nie są kwalifikowani do Sabałowych Bajań.

Kryteria oceny:

• wybór tematu
• zachowanie ludowego charakteru
• czystość gwary
• poprawna dykcja, interpretacja i gest
• ogólny wyraz artystyczny (mile widziany strój regionalny)

Przewiduje się przyznanie nagród rzeczowych we wszystkich z 3 kategorii i jednej nagrody GRAND PRIX.

Udział w konkursie oznacza akceptację regulaminu oraz udzielenie organizatorom – nieodpłatnie i na czas nieokreślony, zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego za pomocą wszelkich technik fotograficznych i nagraniowych w związku z udziałem w Konkursie Przypowiydki łod Popradu.

Uczestnictwo w konkursie jest także jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych uczestnika na zasadach wynikających z RODO oraz umieszczanie ich na stronach www organizatorów i w mediach łącznie z informacjami dotyczącymi Konkursu.

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_n  

Winieta-2012a