Na sygnale

IPA z wizytą w Sądeckiej Komendzie

Opublikowano: Maj 8, 2015 o 2:24 pm   /   przez   /   komentarze (0)

„Służyć poprzez przyjaźń to nasza dewiza. Służyć, bo bez zaangażowania nie ma przyjaźni. A bez przyjaźni nie byłoby IPA. (…). Nasze spotkania za każdym razem są jak odkrycie, które nadaje sens naszym wartościom, ideałom przyjaźni, tolerancji i pokoju.(…) podążajmy i odkrywajmy świat IPA, wspierajmy się i czyńmy wysiłki na rzecz poszanowania praw człowieka….” W duchu tych słów Międzynarodowego Prezydenta IPA – Pierre-Martin Moulin 6 maja odbyło się spotkanie przedstawicieli IPA z Kierownictwem Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu.

6 maja Sadecka Komenda gościła Sekretarza Generalnego Sekcji Polskiej IPA, aktualnie wybranego do władz światowych International Executive Council, członka Professional Commission.( Komisji ds. zawodowych)-mł. Insp. w stanie spoczynku Arkadiusza Skrzypczaka oraz Luca Berlon – oficera policji w stopniu pułkownika , pełniący służbę w mieście Wavre w Belgii.

Szczególną okazją do spotkania było wręczenie wyróżnień w postaci Medali im. Arthura Troopa – twórcy i założyciela Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji.Jest to najwyższe odznaczenie nadawane przez stowarzyszenie i przyznawane przez zarząd światowy stowarzyszenia na wniosek sekcji narodowych, dla tych członków IPA, wyróżniających się szczególnymi osiągnięciami we wspieraniu i propagowaniu idei stowarzyszenia w myśl motta  w języku Esperanto „Servo per Amikeco-„ Służyć poprzez przyjaźń”.

W obecności I zastępcy Komendanta Miejskiej Policji w Nowym Sączu-podinsp. Jarosława Tokarczyka, kom. w stanie spoczynku  Elżbiety Gargula, przewodniczącej regionu IPA Nowy Sączu, sprawującej jednocześnie funkcję pierwszego wiceprezydenta Sekcji Polskiej IPA, oraz naczelnik Wydziału Wspomagającego nadkom. Iwony Janik-Hejmej-wyróżnieni w ten wyjątkowy sposób zostali: Komendant Miejski Policji insp. Marek Rudnik oraz Naczelnik Wydziału Sztab Policji, podinsp. Grzegorz Kalina.

Wczorajsza wizyta w Komendzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu była również okazją do rozmów i wymiany doświadczeń związanych ze służbą policji w Polsce i za granicą. Goście poznali m.in. historię budowy komendy, zobaczyli sprzęt i tabor, jakim dysponuje sądecka jednostka. W trakcie spotkania wymieniano się  ponadto doświadczeniami w zakresie spraw zawodowych  m. innymi przestępczości, liczebności policjantów, zadań, wyposażenia oraz warunków pełnienia służby. Goście zwrócili uwagę i pogratulowali doskonałych warunków pracy i wysokich standardów Sądeckiej Komendy stojących na europejskim poziomie.

Na pamiątkę spotkania w Komendzie Policji w Nowym Sączu szanownym gościom zostały wręczone okolicznościowe grawertony mające upamiętniać to wyjątkowe spotkanie.

 

IPA  International Police Association – Międzynarodowe Stowarzyszenia Policji założone 1 stycznia 1950 roku przez sierżanta brytyjskiej policji sir Arthura Troopa. Jest to niezawisłe stowarzyszenie łączące funkcjonariuszy policji z całego świata. Do Stowarzyszenia należy obecnie ponad 322 tys. policjantów z 60 krajów. Od 1977 roku IPA jest największym stowarzyszeniem policyjnym na świecie i posiada statut konsultacyjny Rady Europy i status konsultacyjny Rady Społeczno-Gospodarczej ONZ.

 

KMP Nowy Sącz

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_nPrzechwytywanie  

Winieta-2012a