Ogłoszenia parafialne

Bp Andrzej Jeż do Akcji Katolickiej: Bądźcie siłą napędową tarnowskiego Kościoła

Opublikowano: Wrzesień 12, 2020 o 9:22 am   /   przez   /   komentarze (0)

„Bądźcie siłą napędową tarnowskiego Kościoła” – zachęca członków Akcji Katolickiej bp Andrzej Jeż. Z okazji 25-lecia stowarzyszenia, biskup diecezjalny napisał list do działaczy katolickich oraz do księży asystentów. Akcja Katolicka została reaktywowana 8 września 1995 roku przez ówczesnego biskupa tarnowskiego Józefa Życińskiego. Rocznica będzie uroczyście obchodzona w sobotę, 19 września.

„W roku waszego jubileuszu, 25-lecia istnienia Akcji Katolickiej po reaktywacji, gratuluję Wam wszystkich podejmowanych na przestrzeni minionych lat inicjatyw i szczerze za nie dziękuję. W dalszym ciągu na Was liczę, zwłaszcza w trakcie trwania V Synodu Diecezji Tarnowskiej. Bądźcie siłą napędową tarnowskiego Kościoła i zarazem przedłużeniem mojej pasterskiej posługi we wspólnotach parafialnych. Wyrażam nadzieję, iż Parafialne Zespoły Synodalne po zakończeniu V Synodu przynajmniej w jakiejś mierze przekształcą się w parafialne oddziały Akcji Katolickiej” – napisał bp Andrzej Jeż, który zachęca członków Akcji Katolickiej do aktywnego zaangażowania się w dzieło V Synodu Diecezji Tarnowskiej.

Pasterz Kościoła tarnowskiego wskazuje na owoce działalności Akcji Katolickiej w parafiach diecezji tarnowskiej. „Przez ćwierć wieku stowarzyszenie to zagościło w niemal połowie parafii diecezji tarnowskiej. Posiada ono pełną strukturę organizacyjną, obejmującą blisko cztery tysiące członków zwyczajnych i wspierających. Jest to rzesza ludzi, którzy z oddaniem służą Kościołowi, odnajdując własne charyzmaty i przestrzenie do osobistego zaangażowania się w dzieło ewangelizacji. Bardzo cieszę się z waszej aktywności w życiu diecezji, która staje sięświadectwem właściwie odczytanego apostolskiego powołania świeckich w Kościele” – dodaje.

Wiara, modlitwa i świadectwo – tak o działalności Akcji Katolickiej pisze bp Andrzej Jeż.

„W centrum waszego działania musi zawsze pozostać Chrystus! Pozbawienie Chrystusa należnego Mu miejsca w Akcji Katolickiej spowodowałoby, że uwaga z Osoby skupi się na organizacji i strukturze stowarzyszenia. Prawdziwy członek Akcji Katolickiej pragnie, aby Chrystus go prowadził i swoim światłem oświecał wszystkie dziedziny jego aktywności. Zaś sama aktywność nigdy nie powinna wyprzedzać konieczności stałej formacji duchowej, która dla członków Akcji Katolickiej powinna być najważniejsza. Poznawanie Ewangelii i wysiłek życia według jej wskazań czyni Akcję Katolickąśrodowiskiem sprzyjającym nawróceniu i umacnianiu wiary” – podkreśla.

Bp Andrzej Jeż dziękuje kapłanom, których zadaniem jest troska o duchową formację członków Akcji Katolickiej. Zachęca też duchownych do tworzenia Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej we wspólnotach, w których jeszcze nie ma takich struktur.

„Praca księży asystentów parafialnych na przestrzeni minionych 25 lat odzwierciedla ich poczucie odpowiedzialności za Kościół diecezjalny. W sposób szczególny dziękuję Wam, drodzy Księża Asystenci, za wasze oddanie, bezinteresowną pracę w Akcji Katolickiej oraz otwartość na wiernych świeckich, którzy wraz z kapłanami pragną nieść Ewangelięświatu, dając zarazem świadectwo jej ponadczasowego uniwersalizmu. Nie do pomyślenia jest działanie stowarzyszenia bez kapłanów. Wynika to bezpośrednio z jego charyzmatu, którego cechą nadrzędną jest bezpośrednia współpraca z hierarchią kościelną” – czytamy w liście.

Ks. Jan Bartoszek, asystent diecezjalny Akcji Katolickiej podkreśla, że to ważny dokument. „Jestem wdzięczny Księdzu Biskupowi za list skierowany do członków Akcji Katolickiej i księży asystentów. Dokument bardzo obszerny, podejmujący ważne kwestie dla Akcji Katolickiej, ukazujący też perspektywę naszego działania. Jubileusz 25-lecia to czas podsumowania. Chcemy też patrzeć w przyszłość, w którym kierunku powinniśmy się rozwijać. List Biskupa Tarnowskiego pokazuje nam pewne obszary, które możemy podejmować” – dodaje.

Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej w Diecezji Tarnowskiej erygował biskup Franciszek Lisowski dekretem z dnia 17 września 1933 roku. Akcja Katolicka zajmowała ważne miejsce w życiu społecznym przedwojennej Polski. Przed 1939 r. należało do niej około 750 tysięcy członków. Jej dynamiczny rozwój zahamował wybuch II wojny światowej.

Akcja Katolicka została reaktywowana 8 września 1995 roku przez biskupa tarnowskiego Józefa Życińskiego. AK organizuje wydarzenia o charakterze formacyjnym oraz społeczno-kulturowym. To m.in. Dni Społeczne, Kongresy, pielgrzymki, rekolekcje, konferencje naukowe oraz wydarzenia patriotyczne. Działacze podejmowali także uchwały i stanowiska dotyczące m.in. obrony życia, godności człowieka, wolności mediów katolickich, a ostatnio inicjatywę modlitwy za kapłanów. Na gruncie Akcji Katolickiej powstał Uniwersytet Nauczania Społecznego Jana Pawła II. Dotychczas to prawie tysiąc słuchaczy. Wykłady dotyczą m.in: prawa naturalnego, zasad życia społecznego, a także małżeństwa, rodziny, szkoły czy patriotyzmu.

Obchody 25-lecia Akcji Katolickiej odbędą się w sobotę, 19 września w Tarnowie. Mszy św. w katedrze o 9.00 będzie przewodniczyć biskup tarnowski Andrzej Jeż a później odbędzie się spotkanie w seminarium.

 

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_nPrzechwytywanie  

Winieta-2012a