Ogłoszenia parafialne

Ks Janusz Ryba nowym kanonikiem kapituły kolegiackiej w Limanowej

Opublikowano: Listopad 8, 2018 o 9:04 am   /   przez   /   komentarze (0)

W Limanowej świętowano stulecie poświęcenia parafialnego kościoła – sanktuarium Matki Bożej Bolesnej. Świątynia powstała jako pomnik Konstytucji 3 Maja. Uroczyście erygowano także Kapitułę Kolegiacką pw. Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej.

W kaplicy biskup tarnowski Andrzej Jeż przyjął od prawie 30 kapłanów złożone przez nich wyznanie wiary, a później także przysięgę wierności, którą kanonicy składali, trzymając dłoń na otwartej księdze Biblii. Przysięgali m.in. jedność z Kościołem katolickim, zachowywanie, przekazywanie i objaśnianie depozytu wiary, umacnianie dyscypliny kościelnej, pomoc biskupowi diecezjalnemu. Następnie z rąk bp. Jeża przyjęli dystynktoria, a po tej krótkiej uroczystości uczestniczyli w Eucharystii z okazji 100-lecia świątyni limanowskiej. Wśród mianowanych kanoników jest  ks. Janusz Ryba proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego w Starym Sączu.

Kościół w Limanowej jest pomnikiem Konstytucji 3 Maja, zawiera wiele elementów patriotycznych, bo twórcy świątyni będąc jeszcze pod zaborami marzyli o wolnej Polsce. „Dziękujemy dziś za projektantów i budowniczych, którzy stworzyli naszą świątynię. W ich zamysłach kościół miał stać się miejscem modlitwy i budowania patriotyzmu, aby Polak, który tutaj przybędzie i się pomodli mógł odejść stąd lepszym pod względem moralnym i patriotycznym” – powiedział kustosz ks. Wiesław Piotrowski.

Kościół powinien żyć w każdym i w każdej z nas – wszyscy tworzymy jeden Chrystusowy Kościół i jesteśmy odpowiedzialni za jego losy – mówił w homilii biskup tarnowski Andrzej Jeż.

„Znamienne jest, iż wielu spośród katolików myśląc i mówiąc o Kościele, nie myśli zarazem o sobie. Chociaż są ochrzczeni i deklarują swoją przynależność do Kościoła, to jednak pozostaje ona dla nich czymś zewnętrznym, co nie przenika do głębi ich serc.  Mówią i myślą „o nich”, tzn. o hierarchii kościelnej i osobach odpowiedzialnych za różne sektory życia i aktywności Kościoła, a nie widzą w Kościele siebie” – dodał.

Bp Jeż mówił, że mury naszych kościołów – także mury kościoła limanowskiego – dają nam fizyczną osłonę przed rwącym nurtem płynącego na zewnątrz życia. „W ciszy i skupieniu możemy niejako na nowo poskładać się wewnętrznie i odnaleźć właściwą drogę w gąszczu codziennych spraw i problemów – podkreślił bp Jeż.

Mając na uwadze historię limanowskiej świątyni, jak również, aby docenić aktualne znaczenie tej bazyliki mniejszej, biskup tarnowski Andrzej Jeż postanowił erygować przy niej Kapitułę Kolegiacką pw. Matki Boskiej Bolesnej. Jest to szósta kapituła w diecezji tarnowskiej – oprócz Kapituły Katedralnej w Tarnowie oraz Kapituł Kolegiackich w Nowym Sączu, Bochni, Wojniczu i Mielcu.

„Erygowana Kapituła Kolegiacka w Limanowej wśród swoich celów i zadań ma przede wszystkim sprawowanie uroczystej liturgii w bazylice, ale także przez swoje działania i inicjatywy chce wspierać zwłaszcza osoby chore, cierpiące i w podeszłym wieku” – powiedział bp Jeż.

Stulecie poświęcenia kościoła połączono w Limanowej z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Po Mszy św. na małym rynku odsłonięto pomnik Józefa Piłsudskiego.

Początki limanowskiej parafii sięgają pierwszej połowy XVI wieku. W 1510 roku został ufundowany kościół farny pw. Świętego Mikołaja, później Świętych Walentego, Wawrzyńca i Mikołaja. Pierwszy kościół był drewniany, jednonawowy. 14 marca 1769 roku w pożarze miasta, spłonął drewniany kościół, z którego uratowano Figurę Matki Boskiej Bolesnej i chrzcielnicę. W roku 1791 ukończono budowę kolejnego kościoła, tym razem pw. Matki Boskiej Bolesnej. Pomimo przeprowadzonego remontu w latach 1836-37, kiedy to dobudowano boczną kaplicę pw. Świętego Walentego, kościół stał się zbyt mały jak na potrzeby zwiększającej się parafii i licznie przybywających pielgrzymów. Dlatego też w 1891 roku, w stulecie Konstytucji 3 Maja, ówczesny proboszcz parafii w Limanowej, ksiądz Kazimierz Łazarski podjął decyzję o budowie nowego kościoła – pomnika Konstytucji oraz dziękczynienia Opatrzności Bożej i Matce Najświętszej. 3 maja 1911 roku nastąpiło uroczyste poświęcenie placu oraz kamienia węgielnego przez biskupa Leona Wałęgę. W kamień węgielny wmurowano akt erekcyjny o treści podkreślającej fakt, iż kościół-pomnik poświęcony zostaje Matce Bożej w podziękowaniu za otrzymane łaski. Pierwszy etap prac trwał od 1911 roku do wybuchu I wojny światowej. Druga faza prac trwała od 1916 do 1918 roku, kiedy to kościół stanął w stanie surowym. 6 października 1918 roku kościół został poświęcony przez księdza Kazimierza Łazarskiego, a dwa lata później biskup Leon Wałęga konsekrował kościół.

W pierwszej połowie XX wieku trwało wyposażanie wnętrza kościoła. W roku 1966 ówczesny metropolita krakowski arcybiskup Karol Wojtyła dokonał koronacji Piety Limanowskiej. 27 maja 1981 roku skradziono koronę Matki Bożej, a dwa lata później, 22 czerwca 1983 roku papież Jan Paweł II dokonał rekoronacji Cudownej Figury na krakowskich Błoniach. 28 maja 1991 roku, w dwusetną rocznicę Konstytucji 3 Maja, Jan Paweł II podniósł kościół do rangi bazyliki mniejszej.

arch. Diecezji Tarnowskiej

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_nPrzechwytywanie  

Winieta-2012a