Ogłoszenia parafialne

Zmarło pięciu kapłanów w diecezji tarnowskiej

Opublikowano: Październik 18, 2020 o 9:22 am   /   przez   /   komentarze (0)

W ciągu dwóch dni zmarło aż pięciu kapłanów z diecezji tarnowskiej. 

W dniu 16 października 2020 roku, zmarł śp. Ks. mgr Antoni Piś – proboszcz parafii Męcina. Msza święta pogrzebowa będzie celebrowana w kościele parafialnym w Męcinie w środę (21 października) o godz. 13.00, a następnie ciało Zmarłego zostanie złożone na miejscowym cmentarzu. 

Ks. mgr Antoni Piś urodził się 26 marca 1957 roku w Lipnicy Murowanej, jako syn Józefa i Stanisławy z domu Wąsik. Egzamin dojrzałości złożył w 1976 roku w Bochni. Wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, a po ukończeniu studiów filozoficzno – teologicznych, otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza w dniu 23 maja 1982 roku, w Tarnowie.

Jako wikariusz pracował w następujących parafiach: Tymbark (od 18 czerwca 1982 roku), Rzezawa (od 21 czerwca 1986 roku), Dębica – Matki Bożej Anielskiej (od 21 sierpnia 1990 roku) i Nowy Sącz – św. Małgorzaty (od 1 września 1999 roku).

W dniu 18 sierpnia 2000 roku został mianowany administratorem, a w dniu 20 sierpnia 2001 roku proboszczem parafii pod wezwaniem NMP Królowej Świata w Pawęzowie. Z dniem 19 sierpnia 2007 roku objął urząd proboszcza parafii pod wezwaniem św. Antoniego Opata w Męcinie. Ponadto sprawował obowiązki dekanalnego referenta misyjnego w dekanacie Tarnów – Północ, a także wicedziekana dekanatu Limanowa oraz notariusza i dekanalnego duszpasterza małżeństw i rodzin w dekanacie Limanowa.

W dowód wyróżnienia za gorliwie pełnioną posługę kapłańską został w dniu 4 października 2018 roku obdarzony godnością Kanonika Honorowego Kapituły Kolegiackiej w Limanowej.

W dniu 16 października 2020 roku, zmarł śp. Ks. Andrzej Klimek – emerytowany proboszcz parafii Złockie. Msza święta pogrzebowa będzie celebrowana w kościele parafialnym w Złockiem w niedzielę (18 października) o godz. 14.00. 

Ks. Andrzej Klimek urodził się 19 września 1950 roku w Nowym Sączu, jako syn Stanisława i Stefanii z domu Łączek. Pochodził z parafii Zabrzeż. Egzamin dojrzałości złożył w 1968 roku w Krościenku nad Dunajcem. Wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, a po ukończeniu studiów filozoficzno – teologicznych, otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza w dniu 2 czerwca 1974 roku, w Tarnowie.

Jako wikariusz pracował w następujących parafiach: Zagórzany (od 24 czerwca 1974 roku), Kolbuszowa (od 6 sierpnia 1977 roku), Tarnów – Klikowa i Lubzina (od 7 czerwca 1983 roku).

W dniu 2 lipca 1984 roku został mianowany proboszczem nowoutworzonej parafii pod wezwaniem św. Józefa Oblubieńca NMP w Skrzyszowie. Z dniem 18 sierpnia 1993 roku otrzymał nominację na urząd proboszcza parafii pod wezwaniem Narodzenia NMP w Złockiem. Ponadto sprawował obowiązki dekanalnego wizytatora nauki religii w dekanacie Krynica. Urząd proboszcza parafii Złockie pełnił do 8 sierpnia 2020 roku, następnie pozostał w tejże parafii w charakterze rezydenta.

W dowód wyróżnienia za gorliwie pełnioną posługę kapłańską otrzymał w dniu 10 grudnia 1988 roku diecezjalne odznaczenie Expositorium  Canonicale, a w dniu 1 kwietnia 1993 roku diecezjalny przywilej Rochetto et Mantoletto.

W dniu 16 października 2020 roku, zmarł śp. Ks. Stanisław Trytek – emerytowany proboszcz parafii Kamionka Wielka. Wprowadzenie ciała śp. Księdza Stanisława do kościoła parafialnego w Kamionce Wielkiej w niedzielę (18 października) o godz. 15.00. Msza święta pogrzebowa będzie celebrowana w kościele parafialnym w Kamionce Wielkiej w poniedziałek (19 października) o godz. 11.00, a następnie ciało Zmarłego zostanie złożone na miejscowym cmentarzu. 

Ks. Stanisław Trytek urodził się 4 maja 1930 roku w Biadolinach Radłowskich, jako syn Stanisława i Magdaleny z domu Cadel. Egzamin dojrzałości złożył w 1950 roku w Tarnowie. Wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, a po ukończeniu studiów filozoficzno – teologicznych, otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa Karola Pękali w dniu 29 czerwca 1955 roku, w Tarnowie. Jako wikariusz pracował w parafii pod wezwaniem św. Małgorzaty w Nowym Sączu.

W dniu 8 maja 1964 roku został mianowany wikariuszem ekonomem parafii pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Kamionce Wielkiej. Z dniem 29 stycznia 1971 roku objął urząd proboszcza tejże parafii. Ponadto sprawował obowiązki wicedziekana dekanatu Nowy Sącz – Południe i dekanalnego ojca duchownego w dekanacie Nowy Sącz – Wschód. Urząd proboszcza parafii Kamionka Wielka pełnił do 19 sierpnia 2000 roku, następnie pozostał w tejże parafii w charakterze rezydenta.

W dowód wyróżnienia za gorliwie pełnioną posługę kapłańską otrzymał w dniu 19 grudnia 1966 roku diecezjalne odznaczenie Expositorium  Canonicale, a w dniu 16 grudnia 1977 roku diecezjalny przywilej Rochetto et Mantoletto. W dniu 23 sierpnia 1993 roku został obdarzony godnością Kapelana Jego Świątobliwości.

W dniu 16 października 2020 roku, zmarł śp. Ks. Wincenty Krzyżak – rezydent w parafii Żmiąca, kapłan diecezji Fulda. Msza święta pogrzebowa będzie celebrowana w kościele parafialnym w Żmiącej w poniedziałek (19 października) o godz. 14.30, a następnie ciało Zmarłego zostanie złożone na miejscowym cmentarzu. 

Ks. Wincenty Krzyżak urodził się 9 kwietnia 1941 roku w Żmiącej jako syn Jana i Marii z domu Matras. Egzamin dojrzałości złożył w Nowym Sączu. Wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, a po ukończeniu studiów filozoficzno – teologicznych przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza, w dniu 27 czerwca 1965 roku, w Tarnowie. Jako wikariusz pracował w parafiach: Tymowa, Mielec – Rzochów i Rajbrot. Następnie był duszpasterzem w diecezji szczecińsko – kamieńskiej, a później w Austrii i w Niemczech.

W dniu 15 października 2020 roku zmarł śp. Ks. mgr lic. Stanisław Ryba – emerytowany proboszcz parafii pod wezwaniem Narodzenia NMP w Sędziszowie Małopolskim, emeryt w Domu Księży Diecezji Tarnowskiej im. św. Józefa w Tarnowie.

Msza święta pogrzebowa będzie celebrowana w kościele parafialnym w Pilźnie w poniedziałek (19 października) o godz. 13.00, a następnie ciało Zmarłego zostanie złożone na miejscowym cmentarzu.

Ks. mgr lic. Stanisław Ryba urodził się 29 czerwca 1940 roku w Lipinach, jako syn Stanisława i Eleonory z domu Micek. Egzamin dojrzałości złożył w 1959 roku w Pilźnie. Wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, a po ukończeniu studiów filozoficzno – teologicznych, otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza w dniu 27 czerwca 1965 roku, w Tarnowie.

Jako wikariusz pracował w następujących parafiach: Nowa Jastrząbka, Tarnów – Najświętszego Serca Pana Jezusa, Dębica i Tarnów – Matki Bożej Szkaplerznej.

W latach 1981 – 1987 pełnił urząd proboszcza parafii pod wezwaniem św. Mikołaja w Tylmanowej. W latach 1987 – 2010 pełnił urząd proboszcza parafii pod wezwaniem Narodzenia NMP w Sędziszowie Małopolskim, a następnie pozostał w tejże parafii w charakterze rezydenta. Ponadto pełnił urząd dziekana dekanatu Sędziszów. W marcu 1992 roku został inkardynowany do diecezji rzeszowskiej. Od 2016 roku mieszkał w Domu Księży Diecezji Tarnowskiej im. św. Józefa w Tarnowie. W dniu 20 lutego 2018 roku został inkardynowany do diecezji tarnowskiej.

W dowód wyróżnienia za gorliwie pełnioną posługę kapłańską otrzymał godność Kapelana Jego Świątobliwości.

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_nPrzechwytywanie  

Winieta-2012a