Polityka, Z ostatniej chwili

Jednogłośne absolutorium dla Zarządu Powiatu!

Opublikowano: 22 czerwca, 2017 o 9:23 pm   /   przez   /   komentarze (3)

Podczas dzisiejszej sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego, radni jednogłośnie udzieli absolutorium staroście i Zarządowi za wykonanie budżetu za ubiegły rok.

Bardzo dziękuję za współpracę wicestaroście Antoniemu Koszykowi, wszystkim członkom Zarządu Powiatu, radnym, pani skarbnik i pracownikom Starostwa Powiatowego – powiedział starosta Marek Pławiak. – Cieszę się, że udało nam się wspólnie tak wiele zrobić i że zarówno radni klubu Prawa i Sprawiedliwości, jak i radni opozycyjni przedkładają dobro mieszkańców Sądecczyzny nad polityczne spory. Jeszcze raz dziękuję!

Gratulację dla Zarządu Powiatu i skarbnika Powiatu Małgorzaty Bochenek złożył także radny wojewódzki Stanisław Pasoń.

Od początku obserwuję pracę tego Zarządumówił radny Stanisław Pasoń.Jestem pod wrażeniem dotychczasowych dokonań i ponawiam swoją gotowość do wspólnej pracy i pomocy.

Przed głosowaniem nad absolutorium, radni wysłuchali także sprawozdania starosty Marka Pławiaka z pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym.

Bez żadnych opóźnień kontynuowane są prace przy rozbudowie Szpitala Powiatowego w Krynicy Zdroju, którą dotuje Powiat – mówił starosta Marek Pławiak. – Wykonawca robót zakończył stan surowy otwarty i wszystkie prace związane z wykonaniem stropodachu. Wykonano częściowo montaż stolarki zewnętrznej. Kilka dni temu został złożony wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego o środki na wyposażenie rozbudowanej części szpitala. Prowadziłem również kolejne rozmowy z wiceminister zdrowia Józefą Szczurek w sprawie przekazania środków na ten cel z rezerwy.

Kontynuowana jest także budowa sali gimnastycznej z zapleczem i przebudowa budynku z przeznaczeniem na Liceum Ogólnokształcące w Grybowie. Wykonawca robót jest na etapie budowy trzeciej kondygnacji, zakończył budowę konstrukcji ścian sali gimnastycznej. Oddanie do użytku tej inwestycji zaplanowano na koniec pierwszego kwartału 2018 r.

Trwa odbudowa obiektów mostowych współfinansowanych ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych dodał starosta Marek Pławiak. – Są to mosty w ciągu drogi powiatowej Królowa Górna – Ptaszkowa, Berest – Mochnaczka w miejscowości Czyrna i w Roztoce Wielkiej. Termin zakończenia wszystkich trzech zadań upływa 30 listopada tego roku.

Realizowane są również zadania związane z budową chodników w gminach: Chełmiec, Podegrodzie, Gródek nad Dunajcem, Piwniczna, Stary Sącz, Korzenna, Grybów, Kamionka i Łącko. Kwota przeznaczona na budowę chodników przy drogach powiatowych wraz z dofinansowaniem gmin wynosi blisko 5 milionów złotych.

Radni, przed głosowaniem nad absolutorium, zapoznali się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2016 rok, sprawozdaniem finansowym oraz opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Powiatu Nowosądeckiego za 2016 rok. Ponadto, otrzymali uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2016 rok.

Po szczegółowych wyjaśnieniach przedstawionych przez wicestarostę Antoniego Koszyka i skarbnika Powiatu Małgorzatę Bochenek, radni wysłuchali opinii szefa klubu PiS w Radzie Powiatu Nowosądeckiego Antoniego Poręby i klubu opozycyjnego Zenona Szewczyka.

Chciałbym przypomnieć, z jakimi problemami musieliśmy się zmagać przez ostatnie dwa lata, chcąc osiągnąć tak dobre wyniki finansowemówił Antoni Poręba (PiS). – Pokonaliśmy sporo trudności, ale nasz trud się opłacił. Dziękuję za pracę Zarządowi Powiatu na czele ze starostą Markiem Pławiakiem oraz wszystkim radnym, również kolegom z opozycji.

W podobnym tonie wypowiadał się Zenon Szewczyk (klub Sądecki Ruch Samorządowy), życząc zgody i wspólnych działań na rzecz rozwoju Sądecczyzny.

Po krótkiej dyskusji, radni podjęli uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Powiatu Nowosądeckiego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2016 r. i udzielili Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

Dziękuję radnym za udzielenie absolutorium – podsumował starosta Marek Pławiak. – Mam nadzieję na tak dobrą współpracę w przyszłym roku. To sukces nas wszystkich.

Podczas sesji obecni byli radni Sejmiku Województwa Małopolskiego: Stanisław Pasoń i Witold Kozłowski.

(olsz)Fot. Maria Olszowska/Starostwo Powiatowe Nowy Sącz

Komentarze

Komentarze (3)

  • 22 czerwca, 2017 o 9:57 pm prezes wszystkich prezesów

    Kolejna „jednomyślność”. Coś mi to przypomina. Konkretnie czasy Bieruta, Gomułki i Gierka. Stare wróciło.

  • 23 czerwca, 2017 o 11:33 am WPiS DU

    Tragedia

  • 23 czerwca, 2017 o 3:02 pm Nina

    Gratulacje dla starosty, zarządu powiatu i całego starostwa. Dług po poprzednikach zmniejszony o kolejne 7 mln, nadwyżka ponad 12mln i zasoby pieniężne ponad 9mln, do tego inwestycje pełną parą. To sie nazywa dobre zarządzanie powiatem. Panowie czapki z głów.

Możliwość komentowania wyłączona.

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_n  

Winieta-2012a