Polityka

Wiesław Pióro złożył rezygnację z funkcji członka Zarządu. Kto Go zastąpi?

Opublikowano: 24 kwietnia, 2015 o 3:41 pm   /   przez   /   komentarze (0)

Podczas dzisiejszej sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego, Wiesław Pióro – członek Zarządu PN złożył rezygnację z funkcji nieetatowego członka Zarządu.

Radni przyjęli jego wniosek a Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Zygmunt Paruch i starosta nowosądecki Marek Pławiak podziękowali Wiesławowi Piórze za pełnienie tej funkcji przez kilka miesięcy.

Rezygnacja jest związana z piastowaniem przez Wiesława Pióro wysokich funkcji w spółce prawa handlowego.

Niestety przepisy są tak „skonstruowane”, że nawet pracując jako zwykły portier w spółce prawa handlowego nie mógłbym być w Zarządzie Powiatu -powiedział Wiesław Pióro.

Kto go zastąpi? Okaże się na następnej sesji 22 maja br.

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Zygmunt Paruch poinformował radnych, że w związku z rezygnacją z funkcji radnego Mariana Kuczaja, jego miejsce zajmie Wojciech Nalepa, który złożył już stosowne oświadczenie.

Wojciech Nalepa startował w wyborach samorządowych w 2014 r. z listy 14 KWW Sądecki Ruch Samorządowy.

Ponadto, radni wysłuchali sprawozdania starosty nowosądeckiego Marka Pławiaka z pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym, zapoznali się z planem remontów i inwestycji na drogach powiatowych w 2015 r.

Zostało im także przedstawione sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi w 2014 roku. Przyjęli informację z działalności za 2014 rok: Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nowym Sączu i Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Sączu, a także informację o funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.

Radni podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2015 rok oraz zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2015 rok, uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego.

Warto przeczytać: Wojciech Nalepa przyjął mandat po byłym Radnym Kuczaju

 

źródło: Starostwo Powiatowe Nowy Sącz

Komentarze

Partnerzy

herb 112092751_901790209899742_1325318935_n  
"