Polityka

Wybierz najlepszą małopolską firmę społeczną

Opublikowano: 17 listopada, 2022 o 7:51 am   /   przez   /   komentarze (0)

Trwa głosowanie w plebiscycie publiczności w ramach konkursu Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej. Do ścisłego finału zostało zakwalifikowanych dwanaście małopolskich firm społecznych z sukcesem prowadzących działalność w Małopolsce. Do 22 listopada można na nie głosować w internetowym plebiscycie na stronie www.lider2022.pl!

Dlaczego ten plebiscyt jest inny niż wszystkie?

W tym plebiscycie biorą udział wyjątkowe podmioty –  przedsiębiorstwa społeczne, które jako prymat działania stawiają sobie cel społeczny. Część z nich prowadzi działalność gospodarczą, koncentrując się przede wszystkim na tworzeniu miejsc pracy

– wskazuje Witold Kozłowski, Marszałek Województwa Małopolskiego.

To, co łączy wszystkie te podmioty to działalność non profit – zarobione pieniądze przeznaczają na reintegrację swoich pracowników i podopiecznych. Zatrudnienie w firmach społecznych skierowane jest do osób, które ze względu na różne problemy np. niepełnosprawność, bezdomność, uzależnienia czy pobyt w zakładzie karnym, mają mniejsze szanse na znalezienie stabilnego zatrudnienia na otwartym rynku. Chcąc docenić i nagrodzić działalność firm społecznych, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie od 12 lat organizuje Konkurs Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej.

Firmy społeczne robią wszystko, by ich pracownicy powrócili do aktywności i bez obaw uczestniczyli w życiu społecznym. Starają się przy tym zapewnić mieszkańcom istotne usługi, których brakuje zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, m.in. opiekę nad dziećmi (żłobki, przedszkola) i nad seniorami ­

– mówi przewodniczący Kapituły Decyzyjnej tegorocznej edycji konkursu, wicemarszałek Łukasz Smółka.

Wśród licznych kategorii konkursowych przewidziano również możliwość zaangażowania się wszystkich sympatyków, klientów i osób wspierających działalność przedsiębiorstw społecznych. Stawką jest zaszczytny laur Nagrody Publiczności. W tym roku w ścisłym finale konkursu znalazły się:

 1. Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych Wyjdź z Domu
 2. Fundacja Przyjdź
 3. Fundacja Razem Dla Życia
 4. Fundacja Targ Pietruszkowy
 5. Ogród Żyrafy
 6. Spółdzielnia Socjalna Albert
 7. Spółdzielnia Socjalna Czystość
 8. Spółdzielnia Socjalna Ognisko
 9. Spółdzielnia Socjalna „Przedszkolaki to My”
 10. Spółdzielnia Socjalna Sekret Smaku
 11. Spółdzielnia Socjalna Smak
 12. Żywa Pracownia Sp. z o.o.

Laureaci otrzymają również nagrody rzeczowe i finansowe – ich pula w tegorocznej edycji Konkursu przekracza 60 000 zł. Nie byłoby to możliwe bez zaangażowania wrażliwych i aktywnie działających na rzecz rozwoju ekonomii społecznej Partnerów Strategicznych: Małopolskich Parków Przemysłowych Sp. z o.o. – sponsora nagrody głównej oraz firm Bank Gospodarstwa Krajowego, Tauron Sprzedaż sp. z o.o., Airport Kraków – Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice sp. z o.o., Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A., Związek Lustracyjny Spółdzielni, Koleje Małopolskie Sp. z o.o.

Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej

Konkurs Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej to organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie cykliczne przedsięwzięcie, którego celem jest promocja małopolskiego sektora ekonomii społecznej. Obecnie konkurs realizowany jest w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Koordynacji Ekonomii Społecznej – etap III” (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, w ramach poddziałania 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej). Konkurs został objęty patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego, Pana Witolda Kozłowskiego. W ramach konkursu Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej od 12 lat nagradzane są najlepsze w regionie przedsiębiorstwa społeczne, tj. firmy, które dbają o wysoką jakość produktów i usług, a przy tym z sukcesem łączą działalność ekonomiczną z realizacją ważnych celów społecznych, takich jak tworzenie miejsc pracy dla osób w trudnej sytuacji na rynku pracy, czy realizacja usług społecznych w społecznościach lokalnych. Od 2012 r. wyróżniane są także sprzyjające ekonomii społecznej jednostki samorządu terytorialnego oraz biznes. W ramach konkursu prowadzona jest również odrębna kategoria dedykowana jednostkom reintegracyjnym.

W tegorocznej edycji konkursu zostaną uhonorowane również inicjatywy podmiotów ekonomii społecznej wspierające Uchodźców z Ukrainy, które mogli zgłaszać do Konkursu Członkowie oraz Członkowie Wspierający Małopolskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Wręczenie nagród i podsumowanie konkursu, odbędzie się 24 listopada 2022 r. podczas uroczystej gali Małopolskiego Lidera Przedsiębiorczości Społecznej. Uroczystość ta buduje prestiż nagrody, podkreślając możliwość łączenia aktywności biznesowej z działalnością społeczną, zarówno ze strony uczestników konkursu jak i jego sponsorów. Zwycięzca konkursu otrzymuje nagrodę finansową oraz prawo posługiwania się tytułem i logo konkursu.

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_n  

Winieta-2012a