Sport, Z ostatniej chwili

Czekamy na zgłoszenia do nagrody Małopolski Laur Sportu

Opublikowano: 15 kwietnia, 2021 o 8:23 am   /   przez   /   komentarze (0)

To nagroda przyznawana przez Województwo Małopolskie dla sportowców z naszego regionu za osiągnięcia sportowe. Wnioski ze zgłoszeniami kandydatów można zgłaszać do 30 kwietnia.

W tym roku nabór wniosków o przyznanie nagrody dotyczy osiągnięć sportowych uzyskanych w 2019 oraz 2020 roku.

Wzór wniosku wraz z regulaminem określającym szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość nagród można znaleźć tutaj

Termin składania wniosków upływa 30 kwietnia 2021 roku.

Wnioski o przyznanie nagrody za osiągnięty wynik sportowy w 2019 r. lub w 2020 r., które zostały już złożone odpowiednio do dnia 31.01.2020 r. lub 31.01.2021 r., zostaną uwzględnione w procedurze przyznawania nagród, przeprowadzanej w roku bieżącym.

W tym celu wnioskodawca zobowiązany będzie do szybkiego uzupełnienia danych osobowych, które nie zostały ujęte w złożonym już wniosku, nie później niż do dnia 30 kwietnia 2021 roku.
Jednocześnie zobowiązany będzie ponownie do złożenia oświadczenia dotyczącego przetwarzania wizerunku sportowca / trenera, stanowiącego załącznik nr 3 do nowego regulaminu, w terminie do dnia 30 kwietnia 2021 roku.

W przypadku wniosków o przyznanie nagrody za osiągnięty wynik sportowy w 2019 roku oraz w 2020 roku, który nie został jeszcze złożony, a osiągnięty wynik sportowy przez kandydata do nagrody kwalifikuje go do przyznania mu nagrody „Małopolski Laur Sportu”, należy złożyć zgodnie z załącznikiem nr 1 do nowego regulaminu, w departamencie właściwym ds. sportu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, w terminie do dnia 30 kwietnia 2021 roku.

Wnioski należy przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do urzędu) na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,
ul. Racławicka 56,
30-017 Kraków,
Departament Sportu i Igrzysk Europejskich,
lub złożyć na Dzienniku Podawczym: Kraków, ul. Racławicka 56 (nowa część budynku) w godzinach 8:00 – 16:00.

Nowe zasady przyznawania nagród „Małopolski Laur Sportu” regulują zapisy uchwały Nr XXX/507/21 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 marca 2021 r, którą można znaleźć tutaj.

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_n

Winieta-2012a