Sport

Zapisy na III Starosądecką Ligę Orlika

Opublikowano: 8 marca, 2015 o 11:33 am   /   przez   /   komentarze (2)

Zapraszamy do wzięcia udziału w III Edycji Starosądeckiej Ligi Orlika o Puchar Burmistrza Starego Sącza. Rozgrywki piłkarskie organizowane przez Animatorów boisk Orlik w Starym Sączu i Gołkowicach cieszą się coraz większą popularnością wśród mieszkańców. Tym razem Organizatorzy także postarają się spełnić oczekiwania adeptów futbolu, zapewniając: zdrową rywalizację, mecze raz w tygodniu, klasyfikację, tabele, terminarz, aktywne spędzanie czasu, profesjonalną obsadę sędziowską i 3 miesiące gry

System rozgrywek taki sam jak w drugiej edycji! Wpisowe 300 złotych. Drużyna może liczyć maksymalnie 12 zawodników (w tym maksymalnie 2 zawodników czynnych) w wieku powyżej 15 lat.

Mecze odbywać będą się na Orliku w Starym Sączu lub Gołkowicach ( 2×25 minut)

Zapisy do 16 marca! W przypadku chęci zgłoszenia drużyny do rozgrywek prosimy o pobranie listy zgłoszeniowej KLIK, wypełnienie jej ( WYPEŁNIAMY WSZYSTKO ELEKTRONICZNIE POZA kolumną „podpis” ) i wysyłamy zgłoszenie na adres e-mail: ligastarysacz@gmail.com

 

Organizatorzy zweryfikują poprawność danych osobowych i przynależności klubowej. W przypadku zatwierdzenia zgłoszenia zostanie wysłany e-mail zwrotny.

W pierwszej kolejności do rozgrywek przyjmowane będą drużyny składające się w większości z zawodników mieszkających na terenie gminy Stary Sącz.

Równocześnie ruszyły zapisy na Starosądecką Ligę Orlika Kategoria 30 + , więcej info KLIK

REGULAMIN III EDYCJI STAROSĄDECKIEJ LIGI ORLIKA O PUCHAR BURMISTRZA STAREGO SACZA

CEL ROZGRYWEK

 • Popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców gminy Stary Sącz
 • Aktywne spędzenie czasu wolnego
 • Propagowanie aktywności sportowej
 • Respektowanie zasady fair-play

UCZESTNICY

 1. Liga organizowana jest dla drużyn niezrzeszonych z terenu miasta i gminy Stary Sącz.
 2. Drużyna może liczyć maksymalnie 12 zawodników, dopuszcza się uzupełnienie składu w trakcie trwania rozgrywek.
 3. Do listy zgłoszeniowej można dopisać tylko 2 zawodników w trakcie trwania rozgrywek.
 4. Do ligi nie można zgłosić zawodnika który nie ukończył 15 lat.
 5. Dopisywać zawodników do listy drużyny można tylko do 1 maja.
 6. Do udziału w zawodach dopuszcza się zawodników czynnych grających w A-klasie i niższych klasach rozgrywkowych, również młodzieżowców grających w MLJ.
 7. W każdej drużynie może znaleść się jedynie 2 zawodników czynnych.
 8. Ograniczenie z punktu 7 nie dotyczy zawodników młodzieżowych występujących poniżej MLJ.
 9. W pierwszej kolejności do rozgrywek przyjmowane będą drużny składające się w większości z zawodników mieszkających na terenie Gminy Stary Sącz.
 10. W przypadku niewystarczającej ilości drużyn do ligi dopuszczone zostaną pozostałe drużyny według kolejności zgłoszeń.
 11. Każdy uczestnik zawodów ma obowiązek posiadać przy sobie dowód tożsamości, animator lub sędzia mają prawo zażądać okazania dowodu tożsamości i zweryfikować z listą drużyny.
 12. Jeżeli w drużynie wystąpi zawodnik, którego nie ma na liście zawodników, drużyna ta dostaje walkower 0-5.
 13. Drużyna która dostanie 3 razy walkower automatycznie usuwana jest z ligi.
 14. Wszelkie zastrzeżenia i wątpliwości należy zgłaszać do animatora najpóźniej do 15 minut od zakończenia meczu.
 15. Zastrzeżenia zgłoszone przez osoby „trzecie” nie będą rozpatrywane.
 16. Wszelkie inne spory i problemy wynikłe podczas turnieju rozstrzyga Animator Orlika.
 17. Drużyna, która dopuści się uszkodzenia elementów boiska lub szatni, ma obowiązek zwrócić koszty naprawy, w przeciwnym razie zostanie skreślona z zawodów.
 18. Zawodnicy, którzy zostali zawieszeni w poprzednich edycjach za niewłaściwe zachowanie na meczu i obiekcie nie będą dopuszczeni do rozgrywek.
 19. Zawodnicy nie mogą zmieniać przynależności drużynowej po rozpoczęciu ligi.
 20. Zawodnicy nie mogą grać z wkręcanymi korkami.
 21. Kapitanowie drużyn biorących udział w spotkaniach odpowiadają za osoby towarzyszące drużynie oraz za ich zachowanie na obiekcie.
 22. Zawodnicy którzy nie ukończyli 18 lat, przed przystąpieniem do rozgrywek są zobowiązani dostarczyć do organizatora zgodę na udział podpisaną przez opiekuna/rodzica (zgoda do pobrania na stronie).
 23. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

 ROZGRYWKI

 1. Każda drużyna wpłaca do organizatora wpisowe w wysokości 300 zł do rozpoczęcia pierwszego spotkania.
 2. Wpisowe przeznaczone będzie na opłaty sędziowskie, zakup sprzętu do gry oraz na nagrody.
 3. Drużyna która nie wpłaci do organizatora wpisowego nie zosanie dopuszczona do rozgrywek.
 4. Harmonogram spotkań, tabele, wyniki oraz wszystkie informacje można będzie zobaczyć na stronie internetowej ligi www.ligastarysacz.futbolowo.pl
 5. Każda drużyna ma prawo do 1 przełożenia spotkania na inny termin, termin wybiera organizator, taki fakt musi być zgłoszony 3 dni wcześniej.
 6. Organizator może odwołać całą kolejkę spotkań z przyczyn niezależnych (pogoda, święta itp.).
 7. W przypadku równej liczby punktów pomiędzy drużynami, o zajętym miejscu decydują:
 • liczba zdobytych punktów w spotkaniach pomiędzy tymi drużynami (mecze bezpośrednie)
 • przy równej liczbie punktów, korzystniejsza różnica bramek w meczach bezpośrednich, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich meczach, następnie ilość bramek zdobytych we wszystkich meczach.
 1. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki i kontuzje wynikłe podczas rozgrywek.
 2. W przypadku wycofania się drużyny z rozgrywek po rozegraniu przynajmniej jednego spotkania drużynie nie przysługuje zwrot wpisowego.
 3. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia.
 4. Zgłoszenie drużyny do rozgrywek oznacza akceptację regulaminu ligi oraz regulaminu Orlika (do wglądu na Orlikach).

 PRZEPISY GRY

 1. Mecze rozgrywane będę szóstkami (5+1), zmiany systemem hokejowym w wyznaczonej strefie (przy linii środkowej), przy posiadaniu piłki.
 2. Mecze trwać będą 2×25 minut z 2 minutową przerwą.
 3. Mecze rozpoczynają się punktualnie.
 4. Jeżeli o wyznaczonej godzinie któraś z drużyn nie stawi się na boisku sędzia przyznaje walkower 0-5.
 5. Drużyna może rozpocząć mecz jeśli na boisku znajduje się 4 zawodników.
 6. Zdekompletowanie drużyny do 3 zawodników jest jednoznaczne z przyznaniem walkowera na korzyść drużyny przeciwnej.
 7. Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 punkty, remis 1 punkt, za przegraną 0 pkt.
 8. Rzuty z autu wykonujemy nogą, piłka musi stać nieruchomo na linii.
 9. Walkower wynosi 0:5.
 10. Nie stosuje się gry na „spalony”
 11. Mecze rozgrywane są piłkami organizatora lub piłką jednej z drużyn za zgodą kapitanów.
 12. Drużyna która wybije piłkę za ogrodzenie boiska jest zobowiązana wysłać po nią jednego z swoich zawodników, w przeciwnym razie sędzia może zakończyć mecz walkowerem na niekorzyść tej drużyny.
 13. Rzut karny wykonywany jest z linii pola karnego.
 14. Odległość muru przy rzucie wolnym wynosi 6 metrów.

POZOSTAŁE PRZEPISY WG. PRZEPISÓW GRY PZPN

KARY

 1. Zawodnik który dopuści się gry niezgodnej z przepisami może zostać ukarany żółtą kartką co jest jednoznaczne z karą 2 minut.
 2. Zawodnik który w znacznym stopniu przekroczy przepisy gry, lub jego zachowanie jest niezgodne z regulaminem „Orlika” może dostać czerwoną kartkę oraz karę zawieszenia do końca meczu. W przypadku tej kary, zawodnik rezerwowy może zająć jego miejsce po 5 minutach gry.
 3. Zawodnik który dopuści się brutalnego faulu, zachowania wybitnie przekraczającego zasady fair-play, w dużym stopniu łamania regulaminu „Orlika”, podważania i komentowania decyzji sędziowskich może zostać wyrzucony z obiektu, lub może dostać karę zawieszenia lub skreślenia z listy zawodników.
 4. Każda czerwona kartka wyklucza danego zawodnika z gry w kolejnym spotkaniu.
 5. Otrzymanie 2 żółtych kartek przez zawodnika w jednym meczu jest równoznaczne z czerwoną kartką.
 6. Zawodnik po otrzymaniu trzech żółtych kartek zostaje zawieszony na jedno kolejne spotkanie.
 7. Zawodnik który otrzyma 5 żóltych kartek zostaje zawieszony na dwa spotkania, natomiast po otrzymaniu 7 kartki zawodnik zostaje skreślony z listy graczy.
 8. Sędzia spotkania w sytuacjach spornych może skonsultować się z animatorem.
 9. Organizator ma prawo do zawieszenia zawodników na kilka meczy lub na skreślenie ich z listy graczy do końca.
 10. Organizator ma prawo ukarać drużynę punktami karnymi za dopuszczenie się czynów zwartych w punkcie 3.
 11. Sędzia ma obowiązek usunięcia z obiektu osoby towrazyszące drużynie w przypadku łamania przez nie regulaminu ligi i obiektu.
 12. Organizator może przerwać mecz lub ukarać drużynę walkowerem lub punktami karnymi również za łamanie regulaminu ligi oraz obietku przez osoby towarzyszące drużynie.
 13. Wszystkie informacje dotyczące kar, zawieszeń oraz łamania regulaminu będą na bieżąco pojawiały się na stronie internetowej ligi.

MIEJSCE I CZAS ROZGRYWANIA ZAWODÓW

 1. Mecze rozgrywane będą na Orlikach w Gołkowicach i Starym Sączu.
 2. Mecze odbywać się będą w Poniedziałki i Wtorki w godzinach wieczornych.
 3. Organizator ma prawo przełożyć spotkanie lub całą kolejkę spotkań na inny dzień.

 SYSTEM ROZGRYWEK

 1. Rywalizacja toczyć się będzie w 2 grupach po 6 zespołów.
 2. W każdej grupie obowiązywać będzie system każdy z każdy z każdym, mecz i rewanż.
 3. Po zakończeniu rozgrywek grupowych do dalszej fazy gier awansują 4 najlepsze zespoły z każdej grupy.
 4. W fazie pucharowej gramy mecz i rewanż, lepszy wynik z dwumeczu decyduje o awansie.
 5. W przypadku remisu w dwumeczu odbędzie się dogrywka 2×5 minut a w przypadku nie rozstrzygnięcia odbędzie się seria rzutów karnych (5 karnych).
 6. W Ćwierćfinale mecze odbędą się wg. Schematu I ; A1-B4, II ; A2-B3,
  III ;A3-B2, IV ; A4-B1.
 7. W Półfinale mecze odbędą się wg. Schematu I-III i II-IV.
 8. W finale odbędzie się jeden mecz, tak samo będzie w meczu o 3 miejsce.
 9. Podczas trwania fazy pucharowej walkower w meczu dyskfalifikuje ukaraną drużynę z rozgrywania rewanżu, natomiast walkower w rewanżu anuluje pierwszy mecz a drużyna ukarana nim odpada z rozgrywek.
 10. W fazie pucharowej nie ma możliwości przełożenia spotkania.
 11. W fazie pucharowej nie ma możliwości dopisywania zawodników do drużyny.

NAGRODY

 1. Puchary dla pierwszych 3 drużyn, dyplomy dla wszystkich drużyn.
 2. Nagroda króla strzelców
 3. Nagroda dla najlepszego bramkarza turnieju
 4. Nagroda fair-play dla drużyny najbardziej przestrzegającej celów turnieju.

KONTAKT     ligastarysacz@gmail.com

http://ligastarysacz.futbolowo.pl/

 

 

Komentarze

Komentarze (2)

 • 4 marca, 2015 o 2:59 pm Anonim

  W Starym Sączu to potrzebna jest hala sportowa z prawdziwego zdarzenia! Nie taki przylepek do szkół.Jak np. w gimnazjum czy może w ZSP jak się planuje. Powinna być duża (niezależna od szkół) hala taka jak w Rytrze czy Łącku. Ze ścianką wspinaczkową, czynna cały tydzień. W Łącku nie ma dnia żeby sala był wolna, podobnie i w Rytrze. U nas dzieciaki nie mają gdzie trenować. Pozostają im małe ciasne sale. Rekraacyjnie młodzież i dorośli tez chętnie zagrają w halówkę czy siatkówke. Panie Burmistrzu proszę nad tym pomyśleć. To naprawdę jest inwestycja. I nie pakujcie się w kolejne projekty – sala przy szkole, bo to NIEWYPAŁ!

 • 19 marca, 2015 o 9:49 am Max

  YEAHHH – Denise – you are so deserving of this and I hope you will have a fab time!!! Congrats my *Dirty* firend – LOL!!!I have missed last weekends challenge and I’m looking forward seeing what you all have cooked up for tomorrow!!!

Możliwość komentowania wyłączona.

Partnerzy

herb 112092751_901790209899742_1325318935_n  
"