Tag: Węgierska -BIS

Ponownie debatowali nad Węgierską-bis

Opublikowano: 13 kwietnia, 2015 o 4:10 pm   /   Polityka

W sądeckim ratuszu odbyło się kolejne spotkanie zespołu roboczego ws. „Węgierskiej bis” oraz rozwiązań komunikacyjnych dla gminy Chełmiec i Stary Sącz, któremu przewodniczył pełnomocnik prezydenta ds. inwestycyjnych Grzegorz Dobosz. Tym razem zaprezentowano już koncepcję przebiegu drogi i możliwości jej realizowania z podziałem na poszczególne etapy.  Koncepcja opracowana została zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami z przedstawicielami ościennych […]

2 komentarze czytaj więcej

Ponownie debatowali nad „Węgierską bis”

Opublikowano: 17 marca, 2015 o 12:27 pm   /   Polityka

W sądeckim ratuszu odbyło się drugie spotkanie zespołu roboczego ws. „Węgierskiej bis” oraz rozwiązań komunikacyjnych dla gminy Chełmiec i Stary Sącz. Jego głównym celem było ustalenie kolejnych wspólnych działań na rzecz realizacji tej ważnej dla miasta Nowego Sącza i gmin ościennych inwestycji.  W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele miasta: Nowego Sączą, a także gmin: Stary Sącz, […]

1 komentarz czytaj więcej

O Węgierskiej-BIS z Posłem Marianem Cyconiem

Opublikowano: 11 marca, 2015 o 7:25 am   /   Wydarzenia

O Węgierskiej BiS zaczęło być głośno kiedy Prezydent Miasta Nowy Sącz Ryszard Nowak oraz ówczesny Burmistrz Gminy Stary Sącz Marian Cycoń podpisali w dniu 28 września 2011 r. porozumienie intencyjne dotyczące współpracy przy budowie “Ulicy równoległej do ulicy Węgierskiej wraz z mostem drogowym przez rzekę Poprad”. Zgodnie z treścią podpisanego porozumienia strony zobowiązały się  podjąć inicjatywę […]

3 komentarze czytaj więcej

Temat Wegierskiej Bis powrócił. Zespół roboczy już się spotkał

Opublikowano: 3 marca, 2015 o 12:54 pm   /   Wydarzenia

Wczoraj (2 marca) odbyło się spotkanie „Zespołu roboczego” powołanego przez Prezydenta Ryszarda Nowaka w skład którego wchodzi dwóch przedstawicieli gminy Stary Sącz i Chełmiec (wiceburmistrz, wicewójt oraz kierownicy inwestycji) oraz Nowego Sącza (Dyrektor Zarządu Dróg, pełnomocnik Prezydenta ds inwestycji, jak również sam Prezydent) Zespół rozpoczął pracę nad zatwierdzeniem koncepcji budowy Węgierskiej Bis, która jest już […]

3 komentarze czytaj więcej

Partnerzy

herb 112092751_901790209899742_1325318935_n  
"