Wydarzenia

Temat Wegierskiej Bis powrócił. Zespół roboczy już się spotkał

Opublikowano: 3 marca, 2015 o 12:54 pm   /   przez   /   komentarze (3)

Wczoraj (2 marca) odbyło się spotkanie „Zespołu roboczego” powołanego przez Prezydenta Ryszarda Nowaka w skład którego wchodzi dwóch przedstawicieli gminy Stary Sącz i Chełmiec (wiceburmistrz, wicewójt oraz kierownicy inwestycji) oraz Nowego Sącza (Dyrektor Zarządu Dróg, pełnomocnik Prezydenta ds inwestycji, jak również sam Prezydent)

Zespół rozpoczął pracę nad zatwierdzeniem koncepcji budowy Węgierskiej Bis, która jest już po konsultacjach społecznych. Dyskutowano także nad przygotowaniem decyzji środowiskowej.

Podczas spotkania przedstawiono opracowane koncepcje przebiegu trasy „Węgierska bis”, które powstały w oparciu o przeprowadzone jesienią 2014 konsultacje społeczne. Również przedstawiciele gminy Chełmiec przedłożyli swoje propozycje odnośnie rozwiązań komunikacyjnych planowanych na terenie gminy.

W czasie weryfikacji ustalono, że obie koncepcje wzajemnie się uzupełniają tworząc logiczny i spójny system komunikacyjny, zdolny obsłużyć gminy Stary Sącz, Podegrodzie, Chełmiec oraz Nowy Sącz.
  – Cieszę się bardzo, że przedstawiciele sąsiednich gmin wzięli udział w pierwszym roboczym spotkaniu dotyczącym rozwiązań komunikacyjnych dla miasta Nowego Sącza i ościennych gmin. Jak się okazało więcej nas łączy niż dzieli, co mam nadzieję zaowocuje w najbliższym czasie wypracowaniem jednolitej propozycji, która w znaczący sposób usprawni komunikację na terenie Sądecczyzny – powiedział po spotkaniu prezydent Ryszard Nowak.
Przechwytywanie

Zapytaliśmy Wiceburmistrza Starego Sącza Kazimierza Gizickiego, który uczestniczył w spotkaniu czy są realne szanse budowy Węgierskiej Bis?

Tak, jest realna szansa na budowę, trasy Węgierskiej bis. Projekt jest na liście rezerwowej inwestycji regionalnych, które mają być zrealizowane do 2020. Jak powiedział po zakończeniu spotkania Wiceburmistrz Starego Sącza – spotkanie było „bardzo merytoryczne” i już wyznaczono kolejny termin zebrania na 16 marca 2015 roku.

– Jesteśmy bardzo daleko zaawansowani z pracami, łącznie z uzgodnieniami. Na przyszłej sesji Rady Miasta albo na następnej pokażemy radnym koncepcję drogi. Będzie nam już wtedy potrzebne tylko i wyłącznie pozwolenie na budowę do tego, żeby rozpocząć inwestycję. Pod warunkiem, że oczywiście uzyskamy dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Ze strony gminy Stary Sącz mam zapewnienia, że to, co leży po stronie gminy Stary Sącz będzie realizowane przez nich. Tutaj współpraca jest naprawdę wzorowa – powiedział Prezydent Ryszard Nowak.

20110929_bis_3

A – część starosądecka, około 550 m

B- most na Popradzie, długość mostu ok 150 m

C- obwodnica Poprad – ulica Radziecka 3900 m

D – połączenie z ulicą Piramowicza ok 850 m

E – połączenie z ul. Dąbrówki ok 600 m

F – połączenie z ulicą Towarową ok 800 m

 

O Węgierskiej BiS zaczęło być głośno kiedy Prezydent Miasta Nowy Sącz Ryszard Nowak oraz ówczesny Burmistrz Gminy Stary Sącz Marian Cycoń podpisali w dniu 28 września 2011 r. porozumienie intencyjne dotyczące współpracy przy budowie “Ulicy równoległej do ulicy Węgierskiej wraz z mostem drogowym przez rzekę Poprad”. Zgodnie z treścią podpisanego porozumienia strony zobowiązały się  podjąć inicjatywę budowy drogi i miały zabiegać o umieszczenie tego zdania w swoich planach rzeczowo-finansowych oraz pozyskać zewnętrzne źródła finansowania.

20110929_bis_2

Zostały nawet opracowane wstępne założenia. Zgodnie z informacjami dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Nowym Sączu, Pana Grzegorza Mirka, dokonano analizy opłacalności przedsięwzięcia w odniesieniu do różnych metod jej finansowania z punktu widzenia strony publicznej wraz z uzasadnieniem jej realizacji.  W połowie 2013 r. Miejski Zarząd Dróg miał wyłonić wykonawcę a budowa miała potrwać do końca 2015 r.

Jak widać zadania nie zrealizowano. Temat powrócił w 2012 roku, kiedy Miejski Zarząd Dróg informował, że zaraz zaczną się rozmowy z potencjalnymi wykonawcami budowy i wykonano też wstępną analizę finansowo – ekonomiczną. Inwestycja miała kosztować 84 mln zł netto i obejmowała wykupy działek.

Sprawa ponownie ucichła i niczym bumerang wróciła w 2014 roku, podczas oficjalnego otwarcia budowy obwodnicy północnej Nowego Sącza.

– Nie osiadamy na laurach. Teraz zabieramy się za następne projekty. W pierwszej kolejności za mityczną można powiedzieć drogę, połączenie Nowego Sącza ze Starym, zwaną też Węgierską Bis. Już od dzisiaj zaczynamy się tym zajmować – powiedział wtedy prezydent Nowak.

W 2015 roku Rada Miasta Nowego Sącza uchwaliła budżet miasta na 2015 rok. Wyniósł on nieco ponad 450 milionów złotych. Główne zainteresowanie wzbudziła „pozycja” poświęcona miejskim inwestycjom. Jak się okazało – W tym roku na ten cel wydamy 75 milionów złotych – wyliczał prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak. – Najwięcej pochłonie budowa obwodnicy północnej, bo aż 53 mln zł – podkreślił. Na rozpoczęcie prac przy Węgierskiej Bis w tym roku nie ma co liczyć. Nie oznacza to jednak, że miasto zrezygnowało z tego zadania.
Zanim przystąpimy do realizacji tej inwestycji, musimy znać kilka odpowiedzi. Dlatego w tym roku przeznaczymy ponad 400 tysięcy złotych na opracowanie koncepcji przebiegu drogi – powiedziała skarbnik UM Jadwiga Kusiak. – Chcemy wiedzieć jaką będzie miała długość, ile gruntów trzeba wykupić, wreszcie jak droga to będzie inwestycja. Dopiero wtedy będzie można podjąć stosowne decyzje, w tym szukać środków zewnętrznych, ponieważ miasto samo nie udźwignie takiej budowy – dodała.

Pierwsze spotkanie merytoryczne „zespołu roboczego” odbyło się wczoraj. Wyznaczano kolejne na 16 marca -zapewnił nas Wiceburmistrz Starego Sącza Kazimierz Gizicki. Mamy więc nadzieję, że temat „Węgierskiej Bis” nie zniknie jak przysłowiowa kamfora.

 

 

źródło: UM Nowy Sącz/ UM Stary Sącz

fot. googlemap

 

 

 

 

 

Komentarze

Komentarze (3)

  • 3 marca, 2015 o 1:41 pm internauta_czytelnik

    „Opublikowano: Marzec 3, 2015” a w treści „wczoraj (3 marca)” … ile „3 marca” jest w tym miesiącu?

  • 3 marca, 2015 o 3:52 pm z pis

    Podpisali w dniu 28 września 2011 r. :)) temat aż do wyborów . W tym roku już mieli oddać do użytku.Temat „Węgierskiej Bis” nie zniknie a Węgierskiej Bis długo jeszcze nie zobaczymy.

  • 8 marca, 2015 o 1:24 pm Antoi

    Niesamowicie zabawne jest w przypadku takich jak ,,węgierska bis,, inicjatyw-zamieszczanie zdjęć notabli coś tam mówiących,coś podpisujących,coś obiecujących itp itd-wolelibyśmy / przepraszam ,że w liczbie mnogiej / aby ta inwestycja po prostu zaczęła być w końcu realizowana.Z wielu sądeckich portali,można już dzisiaj utworzyć ogromny fotogracxficzny album – pod tytułem. ,,Samo zadowoleni z siebie, nasi wybrańcy mówią ,że ……. ble ble ble… ,,. rocznik 2008-09-10-11-12-13-14-15 itd.

Możliwość komentowania wyłączona.

Partnerzy

herb 112092751_901790209899742_1325318935_n  
"