Uncategorized

Ogłoszono przetarg na obwodnicę Limanowej i Nowego Targu

Opublikowano: 1 lipca, 2020 o 9:15 am   /   przez   /   komentarze (0)

W Dzienniku Urzędowym UE 25 czerwca 2020 r zostało opublikowane ogłoszenie o przetargu na przygotowanie dokumentacji projektowej dla obwodnic: Limanowej w ciągu DK28 i Nowego Targu w ciągu DK49. Dokumentacja przetargowa dostępna jest także na platformie zakupowej GDDKiA. Zainteresowane firmy mają czas na składanie dokumentów do 29 lipca 2020 r. Można je składać na pojedyncze zadanie lub dwa łącznie.

Zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie dokumentacji projektowej STEŚ-R wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy Limanowej oraz obwodnicy Nowego Targu. Obydwie obwodnice powstaną w ramach rządowego programu „100 obwodnic”.

Obwodnica Limanowej, w ciągu DK28

W ramach inwestycji wstępnie zaplanowano m.in:

• budowę nowego odcinka drogi krajowej poza zwartą zabudową miasta, o długości około 5,6 km,

• ewentualną budowę węzłów lub skrzyżowań w miejscu węzłów na początku i na końcu obwodnicy

• budowę skrzyżowań z drogami innych kategorii lub w uzasadnionych przypadkach budowę węzłów drogowych,

• budowę i przebudowę ok. 13 obiektów inżynierskich i 3 murów oporowych,

• ewentualną budowę i przebudowę ulic miejskich,

• budowę urządzeń ochrony środowiska i infrastruktury towarzyszącej .

Początek odcinka projektowanej obwodnicy, w ciągu DK28 rozpoczyna się na istniejącej drodze krajowej od ok. 107 km plus 632 m, przy ulicy Krakowskiej (kierunek Rabka). Zakończenie obwodnicy nastąpi poprzez włączenie jej do istniejącej DK28 (ul. Kościuszki, kierunek Nowy Sącz) , w ok. 113 km plus 240 m.

Planowane jest wykonanie jednojezdniowej obwodnicy klasy GP z dwoma pasami ruchu, gdzie każdy pas ruchu będzie miał 3,5 m. Nośność nawierzchni wyniesie 115 kN/oś.

Obwodnica Nowego Targu, w ciągu DK49

Planowany zakres inwestycji obejmuje m.in:

• budowę nowego odcinka drogi krajowej poza zwartą zabudową miasta o długości około 5,0 km

• budowę skrzyżowań i przejazdów drogowych,

• budowę i przebudowę 4 obiektów inżynierskich,

• budowę połączeń komunikacyjnych do obsługi terenów przyległych do projektowanej drogi

• budowę urządzeń ochrony środowiska i infrastruktury towarzyszącej

Planowana obwodnica rozpocznie się w miejscu włączenia do węzła „Nowy Targ Południe”, który powstanie budowy dwujezdniowej DK47 Rdzawka – Nowy Targ. Na końcu przebiegu włączona zostanie do istniejącej DK49 (ul. Jana Pawła II), w pobliżu planowanego nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 969, która będzie obwodnicą miejscowości Waksmund, Ostrowsko i Łopuszna.

Powstanie obwodnica klasy GP z dwoma jezdniami i dwoma pasami ruchu na każdej z nich. Pomiędzy jezdniami będzie czterometrowy pas dzielący. Wykonane zostaną także utwardzone pobocza o szerokości 1,5 m. Nośność nawierzchni wyniesie 115 kN/oś.

GDDKiA

 

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_n  

Winieta-2012a