Wydarzenia, Z ostatniej chwili

Mamy 4 miliony na głęboką modernizację! Będzie ciepło w szkołach!

Opublikowano: 6 kwietnia, 2017 o 5:58 am   /   przez   /   komentarze (0)

Blisko 4 miliony złotych uzyskał Powiat Nowosądecki na modernizacje energetyczną sześciu budynków szkół!

– Nasz wniosek „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Nowosądeckiego” znalazł się na liście projektów pozytywnie ocenionych i został wybrany do dofinansowania w wysokości 3,9 miliona złotych – mówi starosta nowosądecki Marek Pławiak.

Projekt polega na wykonaniu głębokiej modernizacji energetycznej sześciu budynków, w których prowadzona jest działalność edukacyjna i społeczna. Są to: budynek główny Zespołu Szkół Zawodowych w Grybowie, budynek Zespołu Szkół w Marcinkowicach, budynek AB Domu Pomocy Społecznej w Zbyszycach, obiekty Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Batorego 27 i Krakowskiej w Starym Sączu oraz budynek szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej.

Prace obejmują m.in.:

– wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych i stropów oraz wymiany okien i drzwi zewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi;

– przebudowę systemów grzewczych w tym modernizację instalacji ogrzewania;

– modernizację systemu ciepłej wody użytkowej;

– wymianę kotłów zaopatrujących w ciepło budynki w Starym Sączu, budynek ZS w Nawojowej oraz budynek DPS w Zbyszycach;

– montaż kolektorów słonecznych w budynku DPS jako źródło wspomagające wytwarzanie ciepłej wody użytkowej.

Dzięki realizacji tej inwestycji utrzymanie wszystkich odnowionych obiektów będzie mniej kosztowne. Nastąpi też poprawa estetyki zewnętrznej obiektów, a zmiana sposobu ogrzewania nie będzie tak uciążliwa dla środowiska naturalnego w wyniku ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 20154 – 2020 Całkowite planowane nakłady inwestycyjne wynoszą 6 900 621,13 zł. Dofinansowanie ze środków RPO WM wyniesie 3 936 581,46 zł.

(olsz)

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_n  

Winieta-2012a