Wydarzenia, Z ostatniej chwili

Bogaty plan pracy Towarzystwa Miłośników Starego Sącza

Opublikowano: Luty 11, 2018 o 2:10 pm   /   przez   /   komentarze (0)

11 lutego 2018 roku o godzinie 10:00 w Muzeum Regionalnym, członkowie Towarzystwa Miłośników Starego Sącza podsumowali 2017 rok. Prezes Andrzej Długosz przedstawił sprawozdanie z działalności zarządu i bogaty plan pracy na nowy 2018 rok. Podczas zebrania wybrano zarząd i prezesa, który rządził będzie przez kolejną 4-letnią kadencję. 

Obecny Zarząd otrzymał jednogłośne absolutorium, dlatego też padł wniosek formalny o ponowny wybór tego samego składu. Wszyscy członkowie wyrazili chęć kandydowania. Jednak z powodu rezygnacji jednego członka zarządu -pana Andrzeja Sojki, zgłoszono kandydaturę pana Wojciecha Setlaka.

TMSS to najstarsze prężnie działające Towarzystwo w Starym Sączu. Istnieje od 1948 roku, a jego podstawowym zadaniem jest ochrona zabytków, gromadzenie i zabezpieczenie pamiątek minionych lat oraz popularyzowanie historii miasta. Obecnie liczy 82 członków.

Ubiegły rok, to 60 rok działalności naszego muzeummówił prezes Andrzej DługoszW 1957 r. na 700 lecie założenia Starego Sącza odnowiono generalnie budynek Domu Na Dołkach a w ubiegłym roku doczekaliśmy się remontu zewnętrznego.  Można śmiało powiedzieć , że na jubileusz nasze Towarzystwo otrzymało wspaniały prezent od władz miasta w postaci odnowionej elewacji Domu na Dołkach. Główne zadanie naszego Towarzystwa to właśnie prowadzenie muzeum regionalnego. Przeprowadziliśmy też szereg wydarzeń:

 • Obchody 75. rocznicy likwidacji getta w Starym Sączu. Dzięki naszym staraniom na frontonie budynku biblioteki, w miejscu obok dawnego placu  targowicy bydlęcej umieszczono pamiątkową tablicę poświęconą wyprowadzeniu Żydów docelowo do obozu zagłady w Bełżcu.  Tablicę zaprojektował art. plastyk Józef Stec a koszty wykonania sfinansował Bank Spółdzielczy w Starym Sączu.
 • W dniach 8 – 11 marca 2017 r. odbyły się 11. Dni Księdza Tischnera. Trzy ciekawe wykłady ks. dr hab. prof. UOJPII Jarosława Jagiełly pt.”Józef Tischnera myślenie o wierze”, dr hab. prof. UP Antoniego Szweda „ Ks. Józef Tischner i jego myślenie o solidarności” a także ks. Dariusza Chwastka proboszcza parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Nowym Sączu gromadziły od 50 do 60 słuchaczy. Z uwagi na ponadlokalny charakter imprezy, cieszyła się on niebywałym zainteresowaniem mediów zwłaszcza radiowych. Codzienne relacje nadawało Polskie Radio Program I i portal internetowy Starosądeckie info.
 • W ubiegłym roku zorganizowaliśmy po raz kolejny „Noc Muzeów”, która odbył się w piątek 19 maja. W imprezie uczestniczył konserwator dzieł sztuki Józef Stec, który na miejscu pokazywał kolejne etapy konserwacji obrazu olejnego na płótnie.
 • We Wszystkich  Świętych odbyła się 12. kwesta na starosądeckich  cmentarzach na rzecz renowacji zabytkowych nagrobków. Wolontariusze zebrali 12.000 zł. + 1000 forintów, 400 zł. wyniosła wpłata pewnej osoby. Uzyskana kwota łącznie jest wyższa o ok. 2000 zł. iż w roku ubiegłym. Wydrukowano  obrazek – cegiełkę, którą w ilości 2000 rozdano podczas kwesty. Autorem graficznym cegiełki był po raz kolejny Andrzej Rams
 • Odnowiono 2  nagrobki w ub. roku tj. Franciszka Gaudnika,  osoby nieznanej na starym cmentarzu i tablicę Ludwika Panczykowskiego na kościółku św. Rocha. Dotychczas od początku akcji odnowionych zostało 41 nagrobków plus jedna tablica.
 • W maju ogłosiliśmy II edycję konkursu fotograficznego „Stary Sącz – kreatywnie”  Edycja 2 – „Bramy i furty w przestrzeni miejskiej” .  We wrześniu przyjmowane były prace konkursowe a w październiku konkurs rozstrzygnięto.
 • 17 listopada odbył się wernisaż wystawy  pokonkursowej, w którym uczestniczył ok. 40 osób w tym władze miasta. Wystawa w Galerii pod 5 – trwała do 4 grudnia. Uzgodniono z Kuratorką konkursu Alicją Przybyszowską i Andrzejem Ramsem,  który  aktywnie włączył się w tegoroczną edycję, że konkurs będzie kontynuowany a tematem w 201 8 r. będą „Kapliczki, krzyże i figury przydrożne na ziemi starosądeckiej”
 • W dniu 20 lutego odbyło się spotkanie z Franciszkiem Wróblem,  podczas  którego nastąpiło wręczenie mu dyplomu honorowego członka TMSS przyznanego przez  Walne Zebranie 12 lutego ub. r.  Na prośbę obdarowanego spotkanie odbyło się w jego domu a uczestniczyli w nim prezes i vice prezes Towarzystwa Wojciech Rams.
 • W ubiegłym roku został odnowiony bardzo zniszczony obraz pt. „Przemienienie Pańskie” przez konserwatora dzieł sztuki Józefa Steca.
 • W darze  od pani Ingi Julii Dembowskiej z Warszawy otrzymaliśmy 43 sztuki  elementów strojów wykonanych przez starosądeczankę p. Stefanię Siatkowską: są to m.in.gorsety, bluzki, spodnie, peleryny, zapaski, itp.

Plan pracy Towarzystwa Miłośników Starego Sącza na 2018 r.

 1. Doprowadzenie do końca remontu kapliczki „Pod Bożą Męką” i organizacja poświęcenia kapliczki po jej wykonaniu.
 2. Opracowanie i wydanie broszurki „70 lecie działalności TMSS”
 3. Uroczyste spotkanie członków i sympatyków TMSS z okazji 70 lecia działalności.
 4. Dni Księdza Tischnera 14 – 17 marca 20018 r.
 5. Akcja dla szkół „100 wizyt w muzeum na 100 lecie Niepodległości”
 6. Posadzenie „Dęba Wolności” 1918 – 2018.
 7. Udział w obchodach jubileuszowych 200 -lecia urodzin i 120 – lecia śmierci Szczęsnego Morawskiego i 50-lecia śmierci Ady Sari oraz 100 lecia odzyskania Niepodległości
 8. Renowacja kolejnych wytypowanych nagrobków na starosądeckich cmentarzach
 9. Kwesta we Wszystkich Świętych na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków na starosądeckich cmentarzach
 10. Ogłoszenie i przeprowadzenie 3 edycji konkursu fotograficznego – Stary Sącz –kreatywnie -”Kapliczki, krzyże      przydrożne na terenie miasta i gminy Stary Sącz.
 11. Przygotowanie i otwarcie pokonkursowej wystawy fotograficznej
 12. Renowacja obrazu olejnego „Madonna z Dzieciątkiem”
 13. Praca stała: udostępnianie muzeum, biblioteki, archiwum, oprowadzanie i lekcje muzealne.

 

 

 

Komentarze (0)

Napisz komentarz

Komentarz
Nick

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_nPrzechwytywanie  

Winieta-2012a