Wydarzenia, Z ostatniej chwili

Maria Sosin przechodzi na emeryturę

Opublikowano: 26 września, 2019 o 6:39 am   /   przez   /   komentarze (0)

Wczoraj (25 września) uroczyście podziękowano za pracę Marii Sosin – dyrektor Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Sączu. Pani dyrektor właśnie przechodzi na emeryturę.

W imieniu Zarządu oraz Rady Powiatu Nowosądeckiego pragniemy Pani serdecznie podziękować za ogromny, wieloletni wkład pracy na rzecz rozwoju bibliotek i czytelnictwa w Powiecie Nowosądeckim – mówił wicestarosta nowosądecki Antoni Koszyk. – Dzięki Pani osobistemu zaangażowaniu, sumiennej i bardzo wydajnej pracy, Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Sączu stała się jedną z najlepszych bibliotek w Polsce, a miejskie i gminne biblioteki w naszym powiecie zyskały nowy wizerunek. Dziękujemy za zapał i pasję, jaką zarażała Pani wszystkich pracowników, współpracowników i nas, samorządowców. Trzeba odwagi, dobroci i bezinteresowności oraz wielkiego ducha, aby wytrwale i do końca realizować plany, marzenia i powierzone obowiązki. Życzymy, by nigdy nie brakowało Pani czasu na spędzanie go z bliskimi, rodziną i przyjaciółmi. Aby pogoda ducha, dobre zdrowie i uśmiech nadal Pani nie opuszczały.

Wicestarosta przekazał też Marii Sosin czek na 3 tysiąc złotych „za sumienną, wieloletnią pracę, uwieńczona licznymi sukcesami na rzecz rozwoju bibliotek i czytelnictwa w Powiecie Nowosądeckim”.

Maria Sosin pracowała w zawodzie bibliotekarza od 50 lat, w tym 2 lata przepracowała jako instruktor pracy z czytelnikiem dziecięcym i młodzieżowym w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Nowym Sączu. Od 2001 roku była Dyrektorem Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Sączu. Dzięki jej wysiłkom wszystkie biblioteki powiatu nowosądeckiego wzięły udział w I oraz II edycji Programu Rozwoju Bibliotek oraz w projekcie „Budowa zintegrowanego systemu informacji i zarządzania zbiorami 33 bibliotek publicznych w województwie małopolskim z użyciem technologii teleinformatycznych”. W ciągu ostatnich lat dzięki jej staraniom i przychylności samorządu oraz pozyskanym środkom finansowym wybudowane zostały w gminie trzy biblioteki: w Barcicach, Gołkowicach i Starym Sączu. Organizowała spotkania autorskie, promocje książek, konkursy, warsztaty i szkolenia, sesje popularno-naukowe o zasłużonych sądeczanach i starosądeczanach, dyskusyjne kluby książki i różne akcje czytelnicze. Włączała również biblioteki w różne przedsięwzięcia o zasięgu ogólnopolskim, np. „Cała Polska czyta dzieciom”, „Tydzień Bibliotek” i Narodowe Czytanie”.

W spotkaniu w Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Sączu wzięli udział m.in.: wicestarosta nowosądecki Antoni Koszyk, przewodniczący RPN Roman Potoniec, sekretarz Powiatu Monika Dziedzina, burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek i jego zastępca Kazimierz Gizicki. Nie mogło też zabraknąć prof. Jacka Wojciechowskiego – wieloletniego przyjaciela Biblioteki, Anny Wiśniewskiej – zastępcy dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, Żanety Kubic – kierownika Oddziału Opracowania Zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej, Zbigniewa Czepelaka – byłego dyrektora Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, Stanisława Pasonia – byłego radnego wojewódzkiego oraz bibliotekarek i bibliotekarzy z naszego regionu.

Fot. Maria Olszowska

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_n  

Winieta-2012a