Wydarzenia, Z ostatniej chwili

PILNE! Starostwo Powiatowe odwołuje wszystkie wizyty interesantów!

Opublikowano: Marzec 15, 2020 o 1:42 pm   /   przez   /   komentarze (0)

Komunikat starosty nowosądeckiego dotyczący pracy Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu:

Obecna sytuacja epidemiologiczna to trudny czas dla wszystkich. To także sprawdzian i wyzwanie dla administracji publicznej i samorządowej. Kierując się wprowadzonymi przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej zasadami postępowania w czasie stanu zagrożenia epidemiologicznego, jestem zobowiązany do podjęcia decyzji, które pozwolą zabezpieczyć zarówno klientów urzędu, jak również wszystkich pracowników Starostwa.

Skupiska ludzi to miejsca sprzyjające rozprzestrzenianiu się koronawirusa i innych wirusów przenoszonych drogą kropelkową. Zarówno Ministerstwo Zdrowia, jak i służby sanitarno-epidemiologiczne zalecają ograniczenie przebywania w miejscach publicznych, w tym załatwiania spraw urzędowych.

W ramach działań zapobiegających zakażeniom wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej, podjąłem decyzję o czasowej zamianie pracy Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu od poniedziałku 16 marca 2020 r. ( Zarządzenie Starosty Nowosądeckiego nr 12/2020 z dnia 15 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu: https://nowosadecki.pl/pl/zarzadzenie-stareosty-nowosadeckiego). Jest to też związane z faktem, że po zamknięciu żłobków, przedszkoli i szkół, część urzędników zadeklarowała opiekę nad dziećmi i tym samym niektóre stanowiska będą mogły wykonywać pracę w ograniczonym zakresie.

Informuję, że od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania ogranicza się funkcjonowanie Starostwa Powiatowego poprzez wprowadzenie pracy w trybie wewnętrznym, w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

Od dnia 16 marca 2020 r. odwołuje się wszystkie wcześniej umówione wizyty w Wydziale Komunikacji i Transportu.

Od dnia 16 marca 2020 r. odwołuje się wszystkie wizyty w Wydziale Budownictwa i Wydziale Geodezji. W tym czasie nie będzie możliwy osobisty wgląd do akt administracyjnych. Zainteresowani chcący uzyskać wgląd do akt przed wydaniem decyzji administracyjnej proszeni są o zgłoszenie takiego zamiaru telefonicznie lub drogą elektroniczną. W takich przypadkach wydanie decyzji zostanie wstrzymane do czasu umożliwienia wglądu do akt.

Bezpośrednie załatwienie sprawy z Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu w sprawach wyjątkowych i szczególnie uzasadnionych możliwe będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody i wskazaniu terminu przez kierującego właściwą komórką organizacyjną urzędu.

Rzecznik Konsumentów będzie udzielał porad konsumenckich telefonicznie (18 41 41 624), za pośrednictwem poczty na adres Starostwa oraz pocztą elektroniczną (pszeliga@nowosadecki.pl).

Sprawy urzędowe winny być w tym czasie załatwiane przez:
– telefon: https://nowosadecki.pl/pl/kontakt-lokalizacja
– drogą elektroniczną: powiat@nowosadecki.pl
– za pośrednictwem platformy e-PUAP
– operatora pocztowego.

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_nPrzechwytywanie  

Winieta-2012a