Wydarzenia, Z ostatniej chwili

VI edycja konkursu „Wyróżnienie białej wstążki”

Opublikowano: Październik 21, 2015 o 7:57 am   /   przez   /   komentarze (0)

Do 25 listopada br. można zgłaszać kandydatów do kolejnej edycji konkursu „Wyróżnienie Białej Wstążki”, którego od 2010 r. organizatorami są Centrum Praw Kobiet i Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier”. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w pierwszej połowie grudnia br.

W konkursie nagrodzeni będą mężczyźni, którzy swą postawą w życiu prywatnym i zawodowym rozumieją kobiety, wspierają i występują przeciwko przemocy. W 2014 r. w kategorii osoby publiczne nagrodę otrzymał Komendant Główny Policji gen. insp. Marek Działoszyński.

W uzasadnieniu wskazano m.in. na realizowany przez Policję od 2012 r. program „MOC – tak, Przemoc – nie!”, który zapewnić ma bezpieczeństwo członkom rodzin policyjnych doświadczających przemocy domowej. Podkreślono również, że Policja pod jego kierownictwem angażuje się w szereg inicjatyw na rzecz przeciwdziałania przemocy, a osoba, która zgłosiła jego kandydaturę zaznaczyła, że „stwarza klimat do podejmowania przez podległych mu policjantów wszelkich działań mających na celu profesjonalnie wypełnianie zadań przeciw przemocy w rodzinie oraz podnoszenie kwalifikacji w tym obszarze”.

Zasady konkursu

Konkurs polega na wyborze kandydatów przez pokrzywdzone kobiety, pracowników instytucji i organizacji pozarządowych oraz inne osoby, które wskażą zasługi danego kandydata. Do tytułu zgłosić można kandydatów, którzy spełniają następujące warunki: mężczyźni, działający społecznie, charytatywnie, z misją niesienia pomocy kobietom, którzy w szczególny sposób zasłużyli się pomagając kobietom i reagując na wszelkie formy przemocy i dyskryminacji wobec kobiet.

Etapy konkursu

I etap: ogłoszenie konkursu i zbieranie zgłoszeńDo 25 listopada 2015. każdy może zgłosić kandydata do konkursu. Należy tego dokonać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronach www.bialawstazka.org lub www.cpk.org.pl i www.fpbb.pl.

II etap: weryfikacja zgłoszeń kandydatówW trakcie wpływania zgłoszeń członkowie Komisji Rekrutacyjnej będą weryfikować na bieżąco zgłoszenia i ocenią wstępnie wiarygodność kandydatów i ich dokonania. Następnie komisja nominuje maksymalnie 20 kandydatów do kolejnego etapu konkursu. W celu weryfikacji informacji podanych w zgłoszeniu komisja przeprowadzi rozmowy z współpracownikami kandydatów i kobietami, którym pomogli. Informacje powzięte przez komisję w trakcie wizyty lub rozmowy telefonicznej w środowisku kandydata będą podstawą do podjęcia decyzji o wyborze zwycięzców.

III etap: wybór nominowanych kandydatów przez Kapitułę KonkursuW okresie 23 listopada – 1 grudnia 2015 r. zbierze się Kapituła Konkursu i po zapoznaniu się z wszystkimi informacjami zebranymi na temat nominowanych kandydatów wyłoni laureatów konkursu. W skład kapituły wchodzić będą osoby o nieposzlakowanej opinii i dużym autorytecie moralnym. Wytypowani mężczyźni zostaną poinformowani o znalezieniu się w gronie finalistów.

IV etap: ogłoszenie wyników i wręczenie nagródOgłoszenie wyników Konkursu „Wyróżnienia Białej Wstążki” 2015 i wręczenie nagród nastąpi w pierwszej połowie grudnia 2015 r. podczas gali konkursu.

Więcej szczegółów (regulamin, formularz zgłoszeniowy) na stronie internetowej www.bialawstazka.org

***

„Wyróżnienie Białej Wstążki” to nagroda przyznawana z inicjatywy dwóch policjantów – Kazimierza Walijewskiego i Tomasza Pietrzaka. Co roku wyróżnienia wręczane są podczas kampanii 16 dni przeciwko przemocy wobec kobiet. W tym czasie mężczyźni, którzy chcą zamanifestować swój sprzeciw wobec przemocy, noszą białe wstążki.

Konkurs nawiązuje do międzynarodowej kampanii „Białej Wstążki” zainicjowanej w 1991 r. przez grupę mężczyzn w Kanadzie, w drugą rocznicę „masakry w Montrealu”. 6 grudnia 1989 r. w budynku tamtejszej politechniki mężczyzna zastrzelił 14 kobiet i ranił 13 innych osób, ponieważ – jak tłumaczył – kobiety nie powinny kończyć studiów technicznych. Na znak sprzeciwu Kanadyjczycy nosili właśnie białe wstążki.

Międzynarodowa kampania 16 dni przeciwko przemocy wobec kobiet trwa od 25 listopada do 10 grudnia

 

żródło i fot: KGP

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_nPrzechwytywanie  

Winieta-2012a