Polityka, Wydarzenia, Z ostatniej chwili

Budżet Powiatu uchwalony, a w nim gigantyczne kwoty na inwestycje

Opublikowano: 31 grudnia, 2022 o 9:42 am   /   przez   /   komentarze (0)

Podczas ostatniej w tym roku sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego, którą prowadził przewodniczący Rady Roman Potoniec, radni przyjęli uchwałę budżetową na przyszły rok. Podjęli też uchwałę dotyczącą utworzenia jednostki organizacyjnej Powiatu Nowosądeckiego – Powiatowego Centrum Sportu w Marcinkowicach. Przed głosowaniami wysłuchali sprawozdania starosty Marka Kwiatkowskiego z działań Zarządu w okresie międzysesyjnym oraz informacji o planach inwestycyjnych.

– Rozpoczynamy kolejną dużą inwestycję – budowę Centrum Sportu dla Powiatu Nowosądeckiego w Marcinkowicach. Wstępna wartość tego przedsięwzięcia to 16,7 miliona złotychmówił starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski. Maksymalna kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład wynosi 15 milionów złotych, a z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – dwa miliony 480 tysięcy złotych. Zakres robót obejmuje budowę otwartego basenu pływackiego, boiska wielofunkcyjnego, kortu tenisowego, bieżni, skoczni do skoku w dal, miejsca do pchnięcia kulą, rzutu dyskiem i młotem, boiska do squasha, siłowni plenerowej oraz trybun.
Sporo dzieje się także na drogach powiatowych. Trwają ich modernizacje i budowa mostów.


Starosta poinformował także, że w ramach realizacji Programu usuwania odpadów zawierających azbest z terenu powiatu nowosądeckiego, w roku 2022 zostało usuniętych i przekazanych do unieszkodliwienia 1 658,06 ton odpadów azbestowych z 601 posesji. Koszty wywozu i unieszkodliwiania odpadów wyniosły 616 002,45 zł. Program realizowany jest w ramach projektu „Likwidacja wyrobów zawierających azbest w Powiecie Nowosądeckim” finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W wyniku naszych starań otrzymaliśmy zgodę na zwiększenie wskaźników projektu i w przyszłym roku będziemy mogli wywieźć jeszcze około 500 ton odpadów zawierających azbestdodał starosta Marek Kwiatkowski. – Zakończenie projektu nastąpi 30 czerwca 2023 roku.

Podczas sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego radni podjęli uchwałę budżetową na 2023 rok. Dochody zaplanowano na poziomie 205 762 294 złotych, wydatki – 234 468 782 zł, a deficyt – 28 706 488 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: kwoty wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, z przychodów wynikających z rozliczenia dotacji przekazanych wyprzedzająco na realizację projektów oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym.

To bardzo dobry budżet, który pozwoli nam na realizację wielu projektów mówił starosta Marek Kwiatkowski. Ponad 73 miliony złotych przeznaczyliśmy na inwestycje i remonty – stanowi to prawie 31 procent całości wydatków. Będziemy też zabiegać o kolejne środki zewnętrzne, aby zrealizować jeszcze więcej inwestycji.

Wśród zadań, które będą realizowane w przyszłym roku są między innymi:
– przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Paszyn – Mogilno – Krużlowa (4,5 km) wraz z odbudową elementów drogi uszkodzonych przez klęski żywiołowe (inwestycja planowana na lata 2022-2025);
– przebudowa drogi powiatowej Nowy Sącz – Wojnarowa – Wilczyska w miejscowościach: Naściszowa, Librantowa, Łęka (inwestycja planowana na lata 2022-2025);
– rozbudowa i modernizacja drogi powiatowej Stary Sącz – Przysietnica – Barcice w miejscowościach: Stary Sącz, Moszczenica Niżna i Przysietnica (inwestycja planowana w latach 2022 – 2024);
– budowa chodników w ciągach dróg powiatowych;
– przebudowa i modernizacja mostów i przepustów;
– budowa, przebudowa lub rozbudowa bezpiecznych przejść dla pieszych.

Spora kwota została też przeznczona na oświatę i wychowanie oraz kulturę fizyczną – 22 986 725 zł.

W planach mamy między innymi budowę Centrum Sportu dla Powiatu Nowosądeckiego w Marcinkowicach, rozbudowę budynku Zespołu Szkół w Starym Sączu o część dydaktyczną, przebudowę pomieszczeń w Zespole Szkół w Marcinkowicach i dostosowanie ich do wymogów internatu, a także opracowanie dokumentacji projektowej na budowę toru saneczkowego w Marcinkowicach mówił starosta Marek Kwiatkowski. – To tylko niektóre z wielu zaplanowanych przez nas inwestycji. Sporo środków zostanie przeznczonych również na ochronę zdrowia, pomoc społeczną czy wsparcie służb mundurowych.

Radni jednomyślnie podjęli uchwałę budżetową na 2023 rok oraz Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Nowosądeckiego. Przyszłoroczny budżet poparli członkowie Klubu Radnych PiS na czele z przewodniczącym Antonim Porębą oraz Klubu Radnych „Wspólna Małopolska – Wspólna Sądecczyzna” na czele z przewodniczącym Andrzejem Gancarzem.
Podczas sesji, radni głosowali ponadto w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Nowosądeckiego do roku 2030; zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Powiatowego Zespołu Szkół w Muszynie w związku z brakiem naboru w latach 2020-2022; przekształcenia Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Muszynie przez zmianę siedziby i włączenia go w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy – Zdroju.
W sesji wzięli udział: Komendant Miejski PSP st. bryg. Paweł Motyka i Komendant Miejski Policji insp. dr Krzysztof Dymura oraz skarbnik Powiatu Małgorzata Bochenek i sekretarz Powiatu Justyna Tokarczyk.


Fot. Maria Olszowska

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_n  

Winieta-2012a