Wydarzenia, Z ostatniej chwili

Już niebawem dowiemy się, jakie są oblicza sądeckiego wolontariatu!

Opublikowano: 4 listopada, 2020 o 8:26 am   /   przez   /   komentarze (0)

Wczoraj w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu obradowała Kapituła, która rozpatrywała wnioski dotyczące przyznania nagród w zakresie wspierania i promocji organizacji pozarządowych oraz wolontariatu. Wybrano najlepszych. Jednak ten wybór ostatecznie musi zaakceptować jeszcze starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski. W tym roku, zgodnie z ogłoszeniem o konkursie, Kapituła konkursowa zwracała szczególną uwagę na działania wolontariuszy i organizacji pozarządowych mające na celu wsparcie działań i udzielanie pomocy w zakresie codziennej walki z koronawirusem.

Nagrody przyznaje się w trzech kategoriach: Najlepsza Inicjatywa Roku, Wolontariusz Roku i Młody Wolontariusz Roku. Ponadto, dla wyróżnienia szczególnych zasług w obszarze objętym Konkursem może zostać przyznana „Nagroda Specjalna” Starosty Nowosądeckiego.

W przypadku inicjatyw organizacji pozarządowych, członkowie Kapituły oceniają m.in.: społeczne znaczenie, wpływ na rozwój i promocję powiatu nowosądeckiego, pozyskiwanie środków finansowych przez organizację z różnych źródeł i przejrzystość ich wykorzystywania, liczbę osób, do których skierowana jest inicjatywa, umiejętność zaangażowania wolontariuszy do realizacji projektu, umiejętność podejmowania współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi i partnerami społecznymi.

W przypadku wyboru wolontariusze, bierze się pod uwagę: charakter wykonywanej pracy, zaangażowanie, liczbę przepracowanych godzin pracy wolontariackiej, opinie osób, którym pomoc została udzielona, dodatkowo – w przypadku Nagrody „Młody Wolontariusz Roku”, zostało wprowadzono kryterium polegające na posiadaniu statusu ucznia szkoły, dla której organem prowadzącym jest Powiat Nowosądecki.

Ocena kandydatur do „Nagrody Specjalnej” obejmuje natomiast całokształt działalności organizacji lub osoby na przestrzeni wielu lat, jej zasługi dla lokalnej społeczności oraz wkład w promocję społeczeństwa obywatelskiego i wolontariatu.

Nagrodę przyznaje starosta nowosądecki na wniosek Kapituły, w skład której wchodzą: wicestarosta nowosądecki Antoni Koszyk, członek Zarządu Edward Ciągło, Joanna Szewczyk-Kubacka – przedstawiciel Komisji Promocji Powiatu, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Współpracy Międzynarodowej Rady Powiatu Nowosądeckiego, Justyna Tokarczyk – dyrektor Biura Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych, Bożena Mynarek – dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu oraz Dorota Dobrowolska – kierownik Zespołu Zdrowia i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.

Fot. Maria Olszowska

Komentarze

Partnerzy

herb 112092751_901790209899742_1325318935_n  
"