Edukacja, Z ostatniej chwili

Skargi na dyrektorów szkół z terenu Miasta i Gminy Stary Sącz

Opublikowano: 21 września, 2022 o 7:15 pm   /   przez   /   komentarze (0)

Skarga na dyrektorów szkół z terenu Miasta i Gminy Stary Sącz za nienależyte wykonywanie obowiązków służbowych będzie zasadna? Wszystko na to wskazuje. Powód? Brak prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej na swoich stronach internetowych.

Na dyrektorów wszystkich szkół z terenu Miasta i Gminy Stary Sącz złożono skargę, że na stronach internetowych szkół nie ma Biuletynu Informacji Publicznej. Na najbliższej sesji radni podejmą uchwałę, ale już znamy wstępne stanowisko, że skargi są jak najbardziej zasadne. Takie widnieje w projekcie uchwał. Dyrektorzy nie czują się winni, bo chociaż BIP nie był odrębną stroną to widniał na stronie urzędniczej.

Głosowanie na najbliższej sesji.

Czym jest strona podmiotowa BIP? 

Jest to strona internetowa, na której dana jednostka publikuje informacje wymagane przez polskie prawo. 

Na swojej stronie BIP podmiot jest zobowiązany publikować informacje, które będą służyć wszystkim odwiedzającym, w tym między innymi:

  • swój status prawny lub formę prawną,
  • przedmiot działania i kompetencje,
  • organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje,
  • majątek, którym dysponuje,
  • tryb działania,
  • sposoby przyjmowania i załatwiania spraw,
  • informacje o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_n  

Winieta-2012a