Edukacja

Pracodawca i absolwent – wspólna przyszłość zawodowa i społeczna

Opublikowano: 17 listopada, 2022 o 7:51 am   /   przez   /   komentarze (0)

Dynamiczne zmiany w gospodarce i na rynku pracy zmuszają środowisko oświatowe do daleko idących modyfikacji, zarówno w organizacji pracy szkół, jak i we wdrażaniu zmian w programach nauczania. Jest to szczególnie widoczne w kształceniu branżowym. Szkoła zawodowa dziś to placówka, która potrafi na co dzień być obecna u pracodawcy w ramach określonych branży. Tylko taka konfiguracja organizacyjna pozwala na rozwój szkoły zawodowej i daje gwarancję absolwentowi na skuteczne znalezienie pracy zgodnie z wyuczonym zawodem.

Konferencja „Pracodawca i absolwent – wspólna przyszłość zawodowa i społeczna” jest kontynuacją przeprowadzonych w ubiegłych latach konferencji branżowych przez Ośrodek w Nowym Sączu. Aktualna konferencja, oprócz tematyki branżowej, uwzględniła nowe czynniki społeczne, które mają bezpośredni wpływ na uczenie zawodu i budowanie kariery absolwentów szkół branżowych I i II stopnia. Wojna w Ukrainie wpłynęła na gospodarkę, a co za tym idzie zmieniło się podejście do organizacji pracy w przedsiębiorstwach. Zmieniło się również podejście właścicieli firm i zakładów pracy do pracownika i budowania marki swojego wyrobu. Szkoła branżowa musi być tym bardziej czujna w bieżącym wprowadzaniu kolejnych modyfikacji w nauczaniu danego zawodu. Z drugiej strony musi wspierać młodego człowieka w wymiarze społecznym.

Konferencja pokazała trzy obszary działań na rzecz szkoły branżowej. Pierwsza dotyczyła współpracy z pracodawcą i lokalnym rynkiem pracy. Druga diagnozy wspólnej, tj. MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ANS w Nowym Sączu i ZST im. W. Pola w Gorlicach. Trzecia obejmowała nowe problemy społeczne, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie zakładu pracy i szkoły branżowej. Konferencja wykazała, że trzeci obszar jest najważniejszy, ponieważ skupia w sobie dwa pozostałe obszary i odnosi je do kariery zawodowej absolwenta. Lokalny rynek w Małopolsce stawia na jakość i tworzenie dobrej marki danego produktu. Zaproszony pracodawca wykazał, że zależy mu na dobrze przygotowanym do pracy absolwencie szkoły branżowej, którego będzie wspierał nie tylko finansowo, ale i społecznie zapewniając mu potrzeby wynikające z codziennego życia.

W konferencji wzięło udział 212 uczestników.

UMWM

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_n  

Winieta-2012a