Edukacja

Stary Sącz organizatorem konkursu krasomówczego

Opublikowano: 17 stycznia, 2023 o 6:01 am   /   przez   /   komentarze (0)

Dyrektor Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączuorazprzedstawicielka Stowarzyszenia Polonistów przy Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego zapraszają uczniów klas VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych – mistrzów słowa i refleksyjnego patrzenia na świat – do udziału w Jubileuszowym XXV Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym im. Wojciecha Korfantego

Konkurs jest przedsięwzięciem edukacyjnym motywującym do pielęgnowania pięknej polszczyzny, kształcącym wysoką sprawność językową, skłaniającym do refleksji nad miejscem wartości w życiu młodego człowieka oraz przygotowującym do świadomego uczestnictwa w życiu publicznym.

Honorowy patronat nad ogólnopolskim konkursem sprawują m.in.: Minister Edukacji NarodowejWydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Rada Języka Polskiego w Warszawie.

Zadaniem uczestników będzie wygłoszenie 5-minutowego przemówienia nawiązującego do hasła przewodniego konkursu:

„Nie zdajemy sobie sprawy z naszej wielkości, lecz także z naszej odpowiedzialności”. /Wojciech Korfanty/

Honorowym patronem eliminacji lokalnych jest Burmistrz Starego Sącza Pan Jacek Lelek.

Rolę przewodniczącej jury pełnić będzie Pani dr Agnieszka Kania, wojewódzki koordynator konkursu, pracownik naukowy Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zgłoszenia do eliminacji lokalnych przyjmowane będą przez organizatorów do 06.02.2023 r.

Na adres: biblioteka.starysacz @ gmail.com należy przesłać zgłoszenie zawierające: imię i nazwisko uczestnika, nazwę, adres, telefon, e-mail szkoły, imię i nazwisko, e-mail oraz numer telefonu opiekuna.

Szczegóły organizacji konkursu podane zostaną uczestnikom po przesłaniu zgłoszenia.

Jeden nauczyciel może zgłosić do eliminacji lokalnych w Starym Sączu maksymalnie trzech uczestników – swoich podopiecznych. W przypadku dużej liczby chętnych z danej szkoły sugerujemy przeprowadzenie eliminacji na etapie szkolnym.

Dodatkowe informacje na temat konkursu znajdują się w regulaminie ogólnopolskiego organizatora konkursu:

Eliminacje lokalne w Starym Sączu odbędą się 23 lutego 2023 roku o godz. 12.00.

Eliminacje regionalne (II etap konkursu) planowane są w Krakowie (stacjonarnie) do 8 marca.

Finał konkursu odbędzie się 10 marca 2023 roku , w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach.

Szczegółowych informacji udzielają organizatorzy eliminacji lokalnych.

Zapraszamy do udziału w konkursie.

Monika Jackowicz – Nowak

Jadwiga Postawa

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_n  

Winieta-2012a