Edukacja

Telefony komórkowe w szkołach – konferencja prasowa Rady Dzieci i Młodzieży RP

Opublikowano: 4 lutego, 2023 o 11:04 am   /   przez   /   komentarze (0)

Blisko 1,6 tys. uczniów szkół ponadpodstawowych z całej Polski wzięło udział w ogólnopolskich konsultacjach dotyczących używania telefonów komórkowych w szkołach. Celem konsultacji przeprowadzonych przez Radę Dzieci i Młodzieży RP było zebranie od młodych ludzi ich opinii oraz pomysłów.

– Jako Rada skupiamy się na dialogu i współpracy z młodzieżą. Bardzo ważne jest dla nas, aby głos młodzieży był słyszalny, zauważalny w przestrzeni publicznej. Dlatego też zdecydowaliśmy się zorganizować ogólnopolskie konsultacje – powiedziała Aleksandra Horoszko, wiceprzewodnicząca RDiM.

Spotkania z młodzieżą odbywały się w wielu województwach. Stały się impulsem do dyskusji na tematy ważne dla młodych ludzi, m.in. tych związanych z cyberbezpieczeństwem. Na dyskusje poświęcono 100 godzin.

Telefony komórkowe w szkołach – podsumowanie ogólnopolskich konsultacji

Ankieta przygotowana przez RDiM była anonimowa i zawierała 7 pytań. Podczas konferencji skupiono się na 3 kluczowych pytaniach:

Czy telefon pomaga ci w procesie edukacyjnym, nauce?75 proc. uczniów odpowiedziało „tak”, 3 proc. odpowiedziało „nie”. 22 proc. pytanych uczniów nie miało zdania w tym temacie.

Czy korzystanie z telefonu podczas przerw powinno być ograniczone?W odniesieniu do szkół podstawowych 50 proc. odpowiedziało „tak”, 41 proc. „nie”. W odniesieniu do szkół ponadpodstawowych 66 proc. uczniów odpowiedziało „nie”, 31 proc. „tak”.

Czy korzystanie z telefonów podczas lekcji powinno być ograniczone?
77 proc. uczniów odpowiedziało, że korzystanie z telefonów podczas lekcji powinno być ograniczone, przy czym:

41 proc. odpowiedziało „tak, dozwolone wyłącznie w celach edukacyjnych”,
18 proc. odpowiedziało „tak, ograniczone w szkole podstawowej”,
16 proc. odpowiedziało „powinno być ograniczone w każdym typie szkół”,
2 proc. uczniów odpowiedziało „tak, ograniczone w szkole ponadpodstawowej” Przeciwnego zdania było 18 proc. uczniów, którzy na pytanie „Czy korzystanie z telefonów podczas lekcji powinno być ograniczone?” odpowiedziało „nie”. 5 proc. uczniów nie miało zdania na ten temat

Telefony komórkowe w szkołach – rekomendacje
Wprowadzanie do szkół nowoczesnych, interaktywnych metod nauczania.
Rozwój i upowszechnienie aplikacji mobilnych, portali internetowych poświęconych tematyce edukacyjnej. Programy profilaktyczne na temat bezpiecznego korzystania z internetu, konsekwencji hejtu, skutków nadużywania korzystania z telefonów. Wprowadzenie do programu nauczania większej liczby elementów wiedzy praktycznej na temat korzystania z nowych narzędzi cyfrowych. Udoskonalenie podstawy programowej z informatyki, dostosowanie jej do potrzeb współczesnej młodzieży oraz wyzwań związanych z nowymi technologiami.
Większy nacisk na integrację oraz budowanie relacji między uczniami w szkole.

Rekomendacje dla szkół podstawowych

Telefon i inne elektroniczne urządzenia mobilne w szkole podstawowej tylko do użytku w celach edukacyjnych i do kontaktu z rodzicami za zgodą nauczyciela.

Rekomendacje dla szkól ponadpodstawowych

Możliwość korzystania z elektronicznych urządzeń mobilnych w celach edukacyjnych podczas lekcji za zgodą nauczyciela.
O zasadach używania telefonu podczas przerw decyduje dyrektor, rada rodziców i samorząd uczniowski.

MEiN

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_n  

Winieta-2012a