Info z rejonu

Dyskusja o połączeniu Lokalnych Grup Działania

Opublikowano: 20 maja, 2022 o 6:55 am   /   przez   /   komentarze (0)

Wczoraj w Centrum Sportów Zimowych w Ptaszkowej odbyło się spotkanie dotyczące połączenia LGD Korona Sądecka i Perły Beskidu Sądeckiego. W spotkaniu uczestniczył m.in. starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski.

Połączenie Lokalnych Grup Działania w nowym okresie programowania będzie korzystniejsze finansowo dla wszystkich samorządów będących członkami LGD. Podczas spotkania omówiona została nowa perspektywa finansowa dla Województwa Małopolskiego oraz działalność LGD związana z realizacją Lokalnych Strategii Rozwoju, w tym aktualnego stanu wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju.

Obecnie trwają przygotowania do opracowania strategii na nowy okres programowania, która będzie miała charakter wielofunduszowy, tj. źródłem finansowania określonych w niej projektów będzie Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejski Fundusz Społeczny+ oraz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

W spotkaniu uczestniczyli: starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski, wójtowie i burmistrzowie działający w obu LGD, zastępca dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie Roman Wcisło, a także Justyna Tokarczyk – dyrektor Biura Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, kierownik ds. KSOW oraz LGD w Departamencie Funduszy Europejskich UMWM Magdalena Doniec.

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_n  

Winieta-2012a