Info z rejonu

Kwalifikacja wojskowa zakończona

Opublikowano: 17 czerwca, 2022 o 8:38 am   /   przez   /   komentarze (0)

46 dni trwała kwalifikacja wojskowa prowadzona przez Powiat Nowosądecki wspólnie z Wojskowym Centrum Rekrutacji (dawniej WKU) w Nowym Sączu. Na wezwanie stawiło się 1287 mężczyzn i 83 kobiety. Dziś podsumowano akcję.

W tym roku obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegali mężczyźni urodzeni w 2003 roku, mężczyźni urodzeni w latach 1998-2001, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, osoby urodzone w latach 2001-2002, które zostały uznane za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia (kategoria zdolności B), kobiety urodzone w latach 1998-2003, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety, pobierające naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na innych kierunkach (np. psychologia, farmacja, pielęgniarstwo), a także osoby, które ukończyły 18 lat i nie skończyły 24 lat życia oraz zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

W imieniu starosty Marka Kwiatkowskiego dziękuję wszystkim, którzy pracowali przy tegorocznej kwalifikacji – mówił wicestarosta nowosądecki Antoni Koszyk. – Ma ona szczególne znaczenie w obecnym czasie, gdy za naszą granicą toczy się wojna w Ukrainie.

Wicestarosta podziękował za pracę lekarzom Robertowi Gajewskiemu i Markowi Czosnkowi oraz pielęgniarce Annie Gondek. Wspomniał o nieobecnych na dzisiejszej uroczystości lekarzach Stanisławie Stawowym i Pawle Bielu. Podziękowania za zaangażowanie w tegoroczną kwalifikację wojskową skierowali także mjr Zbigniew Gacek – szef wydziału rekrutacji WCR oraz ppłk Henryk Kiełbasa – komendant WCR.

Fot. Paweł Szeliga

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_n  

Winieta-2012a