Info z rejonu, Z ostatniej chwili

Nowy skład Rady Pożytku Publicznego

Opublikowano: 28 lipca, 2022 o 7:20 am   /   przez   /   komentarze (0)

Starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski uczestniczył w wyborach członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Jej kadencja trwa trzy lata, więc wybór nowych członków tego gremium był efektem zakończenia poprzedniej kadencji.

Do Rady kandydowało osiem osób. Cztery z nich weszły w jej skład po przeprowadzonych dziś wyborach. To Anna Biłek ze Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich w Mochnaczce Wyżnej, Elżbieta Bobak z Koła Gospodyń Wiejskich w Marcinkowicach, Grażyna Cempa-Pulit z Nowosądeckiego Terenowego Związku Piłki Siatkowej oraz Bożena Kiemystowicz ze Stowarzyszenia Kobiet Do Walki Z Rakiem Piersi Europa Donna w Nowym Sączu. Prócz wyłonionych dziś nowych członków Rady w jej skład wchodzi także dwójka przestawicieli Zarządu Powiatu: Antoni Koszyk i Edward Ciągło oraz dwóch reprezentantów Rady Powiatu Nowosądeckiego: Maria Barbara Szarota i Antoni Poręba.
Rada jest ciałem doradczym i opiniotwórczym, zajmującym się m.in. opiniowaniem projektów uchwał dotyczących szeroko rozumianej sfery zadań publicznych.

Liczymy, że będziecie nas Państwo wspierać mądrymi uwagami, dotyczącymi między innymi strategii rozwoju Powiatu – mówił starosta Marek Kwiatkowski.

Wybory członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego prowadziła Justyna Tokarczyk, dyrektor Biura Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, której przypadła w udziale funkcja przewodniczącej Komisji Skrutacyjnej.
Fot. Paweł Szeliga

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_n  

Winieta-2012a