Tag: Starosta

30 stycznia odbędzie się sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego

Opublikowano: Styczeń 27, 2015 o 1:33 pm   /   Polityka

Jak poinformowała nas Maria Olszowska-zastępca dyrektora Biura Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, w najbliższy piątek (30 stycznia 2015 r.) o godzinie 13:00 odbędzie się sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego. Interpelacje radnych. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu w […]

Brak komentarzy czytaj więcej

Starosta interweniuje w sprawie „Sądeczanki”

Opublikowano: Styczeń 27, 2015 o 11:34 am   /   Polityka

Starosta nowosądecki Marek Pławiak wysłał do Marii Wasiak – Ministra Infrastruktury i Rozwoju (23 stycznia 2015 r.) pismo w sprawie budowy drogi krajowej nr 75 na odcinku Brzesko – Nowy Sącz – granica Państwa. Treść pisma: „W związku z opublikowaniem na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju projektu Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 […]

Brak komentarzy czytaj więcej

Budżet województwa podzielił radnych

Opublikowano: Styczeń 27, 2015 o 7:25 am   /   Polityka

Wczoraj odbyła się V  sesja sejmiku województwa małopolskiego. Radni przyjęli budżet na 2015 rok. Uchwała uwzględnia dochody samorządu na poziomie około 1 072 mln zł oraz wydatki w kwocie blisko 1 183 mln zł. Budżet wyraźnie podzielił sejmik: 20 radnych głosowało „za” a 18 było przeciw. Dodatkowo radni przyjęli oświadczenie w sprawie 70. rocznicy wyzwolenia […]

Brak komentarzy czytaj więcej

Spotkanie Starosty z Prezydentem

Opublikowano: Styczeń 23, 2015 o 11:27 am   /   Polityka

Dzisiaj (23 stycznia 2015 r.) w sądeckim ratuszu odbyło się oficjalne spotkanie starosty nowosądeckiego Marka Pławiaka z prezydentem Ryszardem Nowakiem. Spotkanie dotyczyło ustalenia kierunków dalszej współpracy pomiędzy Starostwem Powiatowym a Urzędem Miasta Nowego Sącza. Dyskutowano również o kwestiach strategicznych dla Sądecczyzny. Jednym z tematów była budowa tzw. „Sądeczanki” oraz obwodnic Nowego Sącza. Obie strony wyraziły […]

Brak komentarzy czytaj więcej

Spotkanie Sołtysów ze Starostą

Opublikowano: Styczeń 17, 2015 o 11:43 am   /   Info z rejonu

Blisko stu sołtysów przybyło dzisiaj do Starostwa Powiatowego na spotkanie w ramach konferencji „Konsultacje społeczne – dobre praktyki”. Spotkali się ze starostą nowosądeckim Markiem Pławiakiem, wicestarosta Antonim Koszykiem i członkiem Zarządu Marianem Rybą. Podczas spotkania obecny był również sekretarz Powiatu Witold Kozłowski – równocześnie radny Sejmiku Województwa Małopolskiego. Starosta przedstawił w skrócie plan rozwoju Sądecczyzny […]

Brak komentarzy czytaj więcej

Kolędy w Powiatowej Fonotece

Opublikowano: Grudzień 22, 2014 o 10:23 pm   /   Kultura

Do Powiatowej Fonoteki trafiły kolejne dwa krążki. Dzisiaj wicestarosta nowosądecki Antoni Koszyk wręczył „płyty matki” dla kapeli „Piyrogi Łomnicońskie” z Łomnicy oraz dla Chóru Parafii Prawosławnej z Krynicy-Zdroju. Przekazanie płyt odbyło się w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu podczas posiedzenia Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury Rady Powiatu Nowosądeckiego. – Wraz z dzisiejszymi nagraniami, w […]

Brak komentarzy czytaj więcej

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_nPrzechwytywanie  

Winieta-2012a